Nghiên cứu chuẩn mực

  • Thread starter CHUAN_MUC
  • Ngày gửi
C

CHUAN_MUC

Guest
:D Theo Chuẩn mực Số 02 Hàng tồn kho được định nghĩa như sau
Là những Tài sản:
a- Được giữ để bán trong kỳ SXKD bình thường
b- Đang trong quá trình kinh doanh dở dang
c- Nguyên liệu công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình SX, KD hoặc cung cấp dịch vụ
Hàng tồn kho bao gồm :
- Hàng mua về để bán: hàng hoá tồn kho, đang đi đường, gưỉ bán, gửi gia công chế biến
-Thành phẩm tồn kho và gửi bán
- Sản phẩm dở dang : SP Chưa hoàn thành & SP hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho TP
- Nguyên liệu,vật liệu,công cụ, dụng cụ tồn kho, gưỉ gia công chế biến và hàng mua đang đi đường
- Chi phí dịch vụ dở dang
Tôi hiện tai đâng mắc ở chỗ
Hiện nay nếu DN có vật tư thiết bị dùng cho công tác Đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) theo chế độ kết toán thif được coi là hàng tồn kho Thì theo các định nghĩa của Chuẩn mực kế toán có được coi là hàng tồn kho hay không?
Rất mong được sự "Chỉ giáo" của các thành viên
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Vật tư thiết bị tồn kho sử dụng cho mục đích ngoài kinh doanh, cụ thể ở đây là sử dụng cho đầu tư xây dựng cơ bản thì không được coi là hàng hóa tồn kho, nó được coi là nguyên vật liệu tồn kho, thậm chí nếu thiết bị đó sử dụng cho mục đích XDCB của chính Công ty bạn thì nên tập hợp thẳng vào TK 2412: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
 
C

CHUAN_MUC

Guest
:twisted: Trước hết xin cảm ơn HPVN vì đã quan tâm đến vấn dề này
Trước hết không thể coi là nguyrn liệutônà kho được vì Chuẩn mực kế toán ra đòi khái niệm hàng tồn kho sẽ không bao hàm khái niệm Nguyên liệu tồn kho mà trong Chuẩn mực kế toán việt nam quy định rất cụ thể:
Là những Tài sản:
a- Được giữ để bán trong kỳ SXKD bình thường
b- Đang trong quá trình kinh doanh dở dang
c- Nguyên liệu công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình SX, KD hoặc cung cấp dịch vụ
Hàng tồn kho bao gồm :
- Hàng mua về để bán: hàng hoá tồn kho, đang đi đường, gưỉ bán, gửi gia công chế biến
-Thành phẩm tồn kho và gửi bán
- Sản phẩm dở dang : SP Chưa hoàn thành & SP hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho TP
- Nguyên liệu,vật liệu,công cụ, dụng cụ tồn kho, gưỉ gia công chế biến và hàng mua đang đi đường
- Chi phí dịch vụ dở dang
Như vậy cả khái niệm hàng tồn kho và "thành phần cấu tạo" của nó không có Vật tư thiết bị dùng cho XDCB .
Và như vậy không thể coi là Nguyên liệu vật liêu tồn kho được. Nguyên liệu vật liệu tồn kho là những thành phần chủ yếu được DN dự trữ để dùng cho qua trình SX ra sản phẩm chứ không dùng cho mục đích đầu tư
Còn nếu đưa vào TK 241 đây là Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang. Về nguyên tắc đay là TK Phản ánh toàn bộ chi phí được tập hợp cho công trình XDCB hoặc Sửa chữa lớn. Vì đây là Thiết bị dùng cho XDCB chưa đưa đi lắp đặt nê không thể coi đay là một khoản chi phí được vì nó còn chưa được lắp đặt cơ mà.
Xin " Thỉnh giáo" các Đại gia
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Thứ nhất, bạn nhìn vào mục c
c- Nguyên liệu công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình SX, KD hoặc cung cấp dịch vụ

Như vậy là thiết bị đó đủ điều kiện để là Nguyên vật liệu tồn kho phải không.

Thứ hai: tôi nói là Thậm chí có thể đưa thẳng vào 241 được khi đủ hồ sơ chứng minh thiết bị đó sẽ đem sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng.
 
C

CHUAN_MUC

Guest
Bạn cần phân biệt rõ quá trình SXKD và quá trình đầu tư là 02 khái niệm hoàn toàn khác nhau
Khi chưa có biên bản nghiệm thu, phiếu giá .... giữa đơn vị thi công và chủ đầu tư (02 người này có thể là một) thì cùng không được hạch toán vào TK 241 vì TK241 phải là chi phí thực tế phát sinh tức là thực sự phải đưa vào lắp đặt thì lúc đó moái coi là chi phí thực tế phát sinh.
Theo quan điểm của tôi cần phải có 01 khái niệm nữa có trong một chuẩn mực kế toán nào đó có thể sắp ban hành đè cập đến vấn đè này. Vì khi chuẩn mực kế toán ra đòi sẽ không còn khái niệm vận dụng cái này hay cái kia nữa nmà tất cả sẽ thực hiện theo Chuẩn mực
Xin cám ơn!
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Chi phí cho "Quá trình sản xuất kinh doanh" , cái này bao hàm toàn bộ chi phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không tính tới việc chi phí đó là chi phí tức thời hay chi phí phân bổ cho nhiều kỳ kinh doanh.

Đưa vào 241 được vì thường TK 241 được chia làm các tài khoản chi tiết: tập hợp chi phí chung và tập hợp chi phí theo hạng mục công trình (phân tích theo quá trình luân chuyển của chứng từ tập hợp cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản)
 
K

Ke toan vien

Guest
Các bạn tranh luận rất tốt, nhưng theo tui thì cũng vô ích thui vì các chuẩn mực này nêu ra rất chung chung, mà "điểm ưu việt" của kế toán VN là "vận dụng" chứ không phải là "áp dụng" nên.... chín người mười ý. Cái đúng sau cùng thuộc về mấy ông cán bộ duyệt quyết toán thui.
 
C

CHUAN_MUC

Guest
Như vậy mỗi người có một ý kiến khác nhau như vậy là ai đúng ai sai. kế toán là phải chính xác chuẩn mực đã ra đòi thì trong công tác ke toán sẽ không còn khái niệm "vận dụng" nữa mà chỉ còn khái niệm "áp dụng" maf thôi. Rất mong moại người cùng trao đổi tiếp vì chúng ta quan sát vấn đề này ở các góc độ khác nhau mà
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA