Hạch toán TK ngoài bảng cân đối kế toán?

  • Thread starter leloanbt
  • Ngày gửi
leloanbt

leloanbt

Con gái Bến Tre
3/6/03
259
10
18
43
TP.HCM
Truy cập trang
Em có thắc mắc:
Khi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến ngoại tệ ( giả sử USD, SGD...) thì khi hạch toán kế toán phải hạch toán theo đồng VN ( theo tỷ giá quy đổi) và đồng thời cũng hạch toán đơn vào TK 007 ngoài bảng cân đối kế toán ?
VD :
Nợ 111 ( 5000 USD x TG)
Có 511 ( 5000 USD xTG)

Nợ 007 (5000 USD)
Khi phát sinh giảm mình cũng hạch toán giảm bằng cách ghi Có 007
Và mổi loại ngoại tệ mình sẽ phải mở chi tiết 007 ?
VD 007.01 dùng cho USD
007.02 dùng cho SGD ......
Và trong Sổ cái mình cũng ghi cho từng loại ngoại tệ ?
Đến khi lập bảng cân đối kế toán, có chỉ tiêu ngoài bảng là Ngoại tệ các loại thì khi này mình ghi số đầu năm, số cuối kỳ là VND ( quy đổi ) hay là nguyên tệ ?
Mong mọi người chỉ dùm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

boihoangvt

Cao cấp
24/5/03
326
1
0
1/ Hạch toán đơn vào TK 007 ngoài bảng cân đối kế toán.
2/ Mổi loại ngoại tệ mình sẽ phải mở chi tiết 007 Và trong Sổ cái mình cũng ghi cho từng loại ngoại tệ .
3/ Đến khi lập bảng cân đối kế toán, có chỉ tiêu ngoài bảng là Ngoại tệ các loại thì ghi số đầu năm, số cuối kỳ là nguyên tệ .
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA