Cho em hỏi về thời hạn nộp BC năm với

  • Thread starter liverbirdvn
  • Ngày gửi
L

liverbirdvn

Guest
9/6/04
12
0
0
Em lười đến CQ thuế quá, may lại có WKT này.

Cho em hỏi về thời hạn nộp BC tài chính với, có phải là đến cuối tháng 2 là hết hạn nộp không? Bác nào biết chỉ cho em, em xin cảm ơn. Hiện em đang làm việc ở Hà Nội.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
H

HoangHai

Guest
Gui ban:
Tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn định doanh thu), đều phải thực hiện lập và gửi quyết toán thuế GTGT hàng năm cho cơ quan thuế.
Năm quyết toán thuế đ­ược tính theo năm d­ương lịch, thồi hạn cơ sơ kinh doanh phải nộp quyết toán cho cơ quan thuế chậm nhất không quá 60 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 của năm quyết toán thuế.
Trong tr­ường hợp cơ sở kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia tách giải thể, phá sản, cơ sở kinh doanh cũng phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản.
Cơ sở kinh doanh phải thực hiện phải thực hiện quyết toán tài chính theo chế độ Nhà n­ước quy định; trên cơ sở quyết toán tài chính, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai toàn bộ số thuế phải nộp, số thuế đã nộp hoặc số thuế đ­ợc hoàn của năm hoặc thời hạn quyết toán, số thuế còn thiếu hay nộp thừa tính đến thời điểm quyết toán. Cơ sở phải kê khai đầy đủ, đúng các chỉ tiêu và số liệu theo mẫu quyết toán thuế ; gởi bản quyết toán thuế? (theo mẫu số 11/GTGT ban hành kèm theo Thông t­ư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính) đến cơ quan thuế địa ph­ương nơi cơ sở đăng ký nộp thuế trong thời gian quy định trên đây. Trư­ờng hợp cơ sở kinh doanh đ­ược áp dụng quyết toán tài chính khác với năm d­ương lịch thì vẫn quyết toán thuế theo năm d­ơng lịch.
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào Ngân sách Nhà n­ước sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế, nếu nộp thừa đư­ợc trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp sau, hoặc đ­ược hoàn thuế nếu cơ sở thuộc trường hợp và đối tư­ợng đư­ợc hoàn thuế.
Cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu quyết toán thuế, nếu cơ sở kinh doanh báo cáo sai, để trốn lậu thuế sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Còn báo cáo tài chính và thuế TNDN hạn cuối cùng phải nộp là 90 ngày sau khi kết thúc năm tài chính. Chúc bạn may mắn
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Thời hạn nộp quyết toán vat: cuối tháng 2
Thời hạn nộp quyết toán TNDN + BCTC: cuối tháng 3
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Theo mình được biết thì nộp Quyết toán thuế GTGT và quyết toán thuế TNDN hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 2. Còn Báo cáo tài chính hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng 3. Mình cũng ở Hà Nội
 
N

Nguyen Hang

Tôi là người kiên nhẫn...
20/8/04
243
2
0
Pleiku
Ở HN hay SG cũng giống nhau mà chị Tú Anh ơi. Ketoan4mat nói đúng rồi đấy ah.
 
N

newAC

Guest
26/8/04
10
0
0
Ha Noi
Help! help! Các bác ơi, em lại được cán bộ Thuế hướng dẫn là:
Quyết toán thuế GTGT không cần nộp
Tờ khai điều chỉnh cũng không.
Còn Quyết toán thuế TNDN thì hết hạn vào tháng 3.

Các bác ơi kiểm tra giúp em với, chứ để đến lúc bị phạt thì nguy lắm
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
Chà, không hiểu cán bộ thuế nào lại xui dại bác rồi ? Bác mà làm theo là chết đầu nước đó.
Quyết toán thuế GTGT đã hết hạn nộp từ ngày 28/02/2005 rồi.
Quyết toán thuế TNDN và Báo cáo tài chính thì đến ngày 31/03/2005 hết hạn
Để cho tin chắc bạn hãy tìm thêm sách Hướng dẫn hai luật thuế trên. Mà nguy cơ bạn bị phạt thì cao lắm! Xin thành thật chia buồn.

newAC nói:
Help! help! Các bác ơi, em lại được cán bộ Thuế hướng dẫn là:
Quyết toán thuế GTGT không cần nộp
Tờ khai điều chỉnh cũng không.
Còn Quyết toán thuế TNDN thì hết hạn vào tháng 3.

Các bác ơi kiểm tra giúp em với, chứ để đến lúc bị phạt thì nguy lắm
 
Sửa lần cuối:
T

thang152ba

Guest
26/7/06
17
0
1
34
21Quang Trung Nha trang
Bác cần qui định này phải không?
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19/2006/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp


4- Kỳ hạn lập báo cáo tài chính
- Báo cáo tài chính của các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm .
- Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách được lập vào cuối kỳ kế toán năm;
- Các đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết định chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động;
5- Kỳ hạn lập báo cáo quyết toán ngân sách
Báo cáo quyết toán ngân sách lập theo năm tài chính là báo cáo tài chính kỳ kế toán năm sau khi đã được chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo qui định của pháp luật.

6- Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách
6.1- Thời hạn nộp báo cáo tài chính
6.1.1- Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý
- Đơn vị kế toán trực thuộc (nếu có) nộp báo cáo tài chính quí cho đơn vị kế toán cấp III, thời hạn nộp báo cáo tài chính do đơn vị kế toán cấp trên cấp III quy định;
- Đơn vị kế toán cấp III nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp II và cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 10 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý;
- Đơn vị kế toán cấp II nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp I hoặc cho cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 20 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý;
- Đơn vị kế toán cấp I nộp báo cáo tài chính cho cơ quan Tài chính, Kho bạc đồng cấp chậm nhất 25 ngày, sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý;

6.1.2- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm
a- Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN
Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN sau khi đã được chỉnh lý sửa đổi, bổ sung số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật thời hạn nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại tiết 6.2, điểm 6, mục I phần thứ tư.
b- Đối với đơn vị, tổ chức không sử dụng kinh phí NSNN thời hạn nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan cấp trên và cơ quan Tài chính, Thống kê đồng cấp chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

6.2. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm
6.2.1- Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân sách trung ương nộp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thống kế đồng cấp chậm nhất vào cuối ngày 01 tháng 10 năm sau; Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I qui định cụ thể.
6.2.2- Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I của ngân sách địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định cụ thể; Thời hạn nộp báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp II, cấp III do đơn vị dự toán cấp I quy định cụ thể.

II- DANH MỤC VÀ MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1- Danh mục báo cáo
1.1- Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở

S
TT Ký hiệu
biểu
TÊN BIỂU BÁO CÁO KỲ HẠN NƠI NHẬN
LẬP
BÁO CÁO Tài chính (*) Kho
bạc Cấp trên Thống kê
(*)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 B01- H Bảng cân đối tài khoản Quý, năm x x
2 B02- H Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Quý, năm x x x x
3 F02-1H Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Quý, năm x x x x
4 F02-2H Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Quý, năm x x x x
5 F02-3aH Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại KBNN Quý, năm x x x
6 F02-3bH Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN Quý, năm x x x
7 B03- H Báo cáo thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh Quý, năm x x x
8 B04- H Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ Năm x x x
9 B05- H Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang Năm x x x
10 B06- H Thuyết minh báo cáo tài chính Năm x x

Ghi chú: - (*) Chỉ nộp báo cáo tài chính năm
- Những đơn vị vừa là đơn vị dự toán cấp I, vừa là đơn vị dự toán cấp III nhận dự toán kinh phí trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND do cơ quan Tài chính trực tiếp duyệt quyết toán thì báo cáo đó gửi cho cơ quan Tài chính.


1.2- Danh mục báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tổng hợp quyết toán áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I và cấp II

Số TÊN Kỳ NƠI NHẬN BÁO CÁO
TT Ký hiệu BÁO CÁO TỔNG HỢP hạn lập Tài chính Kho bạc Cấp trên Thống kê
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mẫu số B02/CT-H Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Năm x x x x
2 Mẫu số B03/CT-H Báo cáo tổng hợp thu- chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh Năm x x x x
1 Mẫu số B04/CT-H Báo cáo tổng hợp quyết toán ngân sách và nguồn khác của đơn vị Năm x x x xLưu ý: - Đơn vị dự toán cấp II chỉ gửi báo cáo tài chính cho đơn vị dự toán cấp I
- Đơn vị dự toán cấp I gửi cơ quan Tài chính, Thống kê, Kho bạc
 
T

thang152ba

Guest
26/7/06
17
0
1
34
21Quang Trung Nha trang
Hay là Bác cần cái này ?

Thông báo quy định về báo cáo tài chính doanh nghiệp
Tin đưa ngày: 18/02/2004


I - NĂM TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP:

Điều 118 Luật Doanh nghiệp quy định:

1. Năm tài chính của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Năm tài chính đầu tiên của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày cuối cùng của năm đó.

2. Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp bao gồm bản cân đối kế toán và bản quyết toán tài chính.

3. Trong thời hạn ba mươi ngày đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, chín mươi ngày đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; trường hợp có công ty con, thì phải gửi kèm theo bản sao có công chứng báo cáo tài chính cùng năm của công ty con.

II- MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

(Theo Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài chính)

Căn cứ Điều 2, Điều 118 Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài chính, Báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm:

Bảng cân đối kế toán

Kết quả hoạt động kinh doanh

Thuyết minh báo cáo tài chính

III- HÀNH VI VI PHẠM VỀ NGHĨA VỤ NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 120 Luật Doanh nghiệp: “Không gửi báo cáo tài chính hàng năm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này hoặc gửi báo cáo không trung thực, không chính xác" là hành vi vi phạm Luật Doanh nghiệp và phải bị xử lý.

IV- HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

A/ Xử phạt: Điều 14 - Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không gửi báo cáo tài chính theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này :

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều này, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trước pháp luật còn phải thực hiện việc gửi báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

B/ Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp khi “Doanh nghiệp không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong hai năm liên tiếp"


CĂN CỨ CÁC NỘI DUNG TRÊN, PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỈ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐKKD KHI DOANH NGHIỆP XUẤT TRÌNH PHIẾU NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH.


ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP VI PHẠM VỀ NGHĨA VỤ NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ XỬ PHẠT THEO LUẬT ĐỊNH, HOẶC TRỰC TIẾP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN.
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
 
T

thang152ba

Guest
26/7/06
17
0
1
34
21Quang Trung Nha trang
Hay là Bạc cần cái này:


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- -------------------------------
Số : 44 /TB-UBND
Quận 1 , ngày 10 tháng 03 năm 2006

THÔNG BÁO
Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán .
---------------
Căn cứ Luật Thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 ; Luật Kế toán ban hành ngày 17/6/2003 ; Nghị định 101/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ về việc tổ chức, quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trong phạm vi cả nước từ Trung ương đến Quận – Huyện ; Nghị định 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê .
Để thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về công tác báo cáo Thống kê - Kế toán, đưa công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội đi vào nề nếp và đúng pháp luật . Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 yêu cầu tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp được phân cấp quản lý, đang hoạt động trên địa bàn Quận thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời chế độ báo cáo Thống kê- Kế toán theo quy định, cụ thể như sau :
1/. Đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh , Hợp tác xã : Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa; tình hình lao động, tiền lương, thu nhập của đơn vị hàng tháng (định kỳ vào ngày 5 hàng tháng) ;
Báo cáo tài chính năm và thực hiện các báo cáo theo điều tra định kỳ và đột xuất khác do UBND Quận, Thành phố và Trung ương tổ chức.
2/. Đối với các Cơ quan hành chính sự nghiệp, các Đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị gắn thu bù chi : Hàng tháng gửi báo cáo về tình hình kết quả hoạt động, thu chi tài chính, ngân sách, lao động, tiền lương, thu nhập và báo cáo quyết toán năm.
3/. Đối với Ủy Ban Nhân Dân 10 Phường : Hàng tháng báo cáo tổng hợp chung về tình hình kinh tế-xã hội của Phường ; đặc biệt chú ý đến tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế cá thể hoạt động ở tất cả các ngành : công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, … ; Báo cáo về dân số, lao động, biến động dân số ; Báo cáo về lao động, tiền lương… . Phối hợp với Phòng Thống kê Quận 1 để tiến hành các cuộc điều tra đột xuất và định kỳ theo yêu cầu của Trung ương,Thành phố và của UBND Quận.
4/. Về báo cáo tài chính : Các doanh nghiệp trên địa bàn Quận thực hiện theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính . Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp được thực hiện theo công văn số 5943/UB-TM của UBND Thành phố và văn bản số 09/CTK-TH của Cục Thống kê Thành phố, cụ thể như sau :
- Phòng Thống kê Quận 1 : Nhận báo cáo của các Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH ngoài Nhà nước, Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, Công ty hợp danh và Hợp tác xã hoạt động trên địa bàn Quận 1.
- Thời gian nộp báo cáo tài chính :
+ Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước, Công ty TNHH tư nhân, Hợp tác xã : nộp báo cáo trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
+ Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh : nộp báo cáo trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính .
5/. Địa chỉ tiếp nhận báo cáo Thống kê - Kế toán : Phòng Thống kê Quận 1 - Phòng số 49 ( lầu 2 ) – Trụ sở UBND Quận 1 ( số 47 Lê Duẩn , Phường Bến Nghé ) ; điện thoại : 8.291.478 , Fax : 8.275.800 .
6/. Phòng Thống Kê Quận 1 : chịu trách nhiệm in ấn biểu mẫu báo cáo; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị cơ sở thực hiện chế độ báo cáo ; tổng hợp, báo cáo Ủy Ban Nhân Dân Quận và các ngành Thành Phố ; đề xuất UBND Quận xử lý về hành chính đối với các đơn vị không chấp hành chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán theo quy định .
Ủy Ban Nhân dân Quận 1 yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Quận; Giám đốc các doanh nghiệp, trung tâm ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 Phường và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


TRẦN VĨNH TUYẾN
Nơi nhận :
- Cục Thống Kê Thành Phố “ để báo cáo “.
- TT.QU;CT+PCT.UBND “ thay báo cáo “.
- P.TC-KH, P.Ktế, CCThuế “để thực hiện “.
- Các đơn vị sự nghiệp “để thực hiện “.
- UBND 10 Phường “để thực hiện “.
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Quận “để thực hiện “.
- Lưu .
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA