Chi ủng hộ đồng bào bão lụt có là CP hợp lý hợp lệ kg?

  • Thread starter KimHieuVu
  • Ngày gửi
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
Cả nhà cho em hỏi chút! cty em có chi ủng hộ đồng bào bị bão lụt cơn bão số 9 số tiền 1.500.000 chuyển vào tài khoản Côgn đoàn TCT Xăng dầu-Quỹ từ thiện XH (Cty mình là cty Thành viên của Tcty). Vậy số tiền này mình có dc tính là CP hợp lý hợp lệ kg? và HT vào Tài khoản nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngoclan20687

Trung cấp
28/9/09
89
0
0
ha noi
chi phí không được trừ: chi tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tính nghĩ cho người nghèo không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
chi phí không được trừ: chi tài trợ giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tính nghĩ cho người nghèo không đúng đối tượng hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ

vậy trường hợp cty mình có dc tính là CP hợp lý và dc trừ khi tính thu nhập chịu thuế kg
 
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,154
5
38
Đại Dương
vậy trường hợp cty mình có dc tính là CP hợp lý và dc trừ khi tính thu nhập chịu thuế kg

Cái này bạn phải chi bằng quỹ khen thưởng phúc lợi, mà quỹ này thì đc hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN của DN.
Hạch toán N431/C112: 1.500.000đ
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
Cái này bạn phải chi bằng quỹ khen thưởng phúc lợi, mà quỹ này thì đc hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN của DN.
Hạch toán N431/C112: 1.500.000đ

bạn có thể cho mình biết văn bản nào hướng dẫn dc trừ và kg dc trừ vào thu nhập chịu thuế đối với khoản chi ủng hộ từ thiện này kg?
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Cả nhà cho em hỏi chút! cty em có chi ủng hộ đồng bào bị bão lụt cơn bão số 9 số tiền 1.500.000 chuyển vào tài khoản Côgn đoàn TCT Xăng dầu-Quỹ từ thiện XH (Cty mình là cty Thành viên của Tcty). Vậy số tiền này mình có dc tính là CP hợp lý hợp lệ kg? và HT vào Tài khoản nào?

Khỏan này không được hạch tóan vào chi phí mà trừ vào quỹ phúc lợi (nợ tài khỏan 4312).

Tham khảo tại QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006: tài khỏan 431
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
bạn có thể cho mình biết văn bản nào hướng dẫn dc trừ và kg dc trừ vào thu nhập chịu thuế đối với khoản chi ủng hộ từ thiện này kg?

Bạn tham khảo tại "Tài khỏan 431" trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
Bạn tham khảo tại "Tài khỏan 431" trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006

Mình cg đã xem cách hướng dẫn Tk 431 rồi nhưng cty mình lại có ý kiến cho rằng khoản chi này dc HT vào CP theo hướng dẫn TT130. mình trích lại để các bạn cho ý kiến nhé:
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
....
2.23. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:
a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
Vậy trường hợp của mình như nào là đúng?
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Cả nhà cho em hỏi chút! cty em có chi ủng hộ đồng bào bị bão lụt cơn bão số 9 số tiền 1.500.000 chuyển vào tài khoản Côgn đoàn TCT Xăng dầu-Quỹ từ thiện XH (Cty mình là cty Thành viên của Tcty). Vậy số tiền này mình có dc tính là CP hợp lý hợp lệ kg? và HT vào Tài khoản nào?

Không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
 
H

hongthangph

Cao cấp
7/2/06
280
4
0
49
ha noi
Mình cg đã xem cách hướng dẫn Tk 431 rồi nhưng cty mình lại có ý kiến cho rằng khoản chi này dc HT vào CP theo hướng dẫn TT130. mình trích lại để các bạn cho ý kiến nhé:
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
....
2.23. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:
a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
Vậy trường hợp của mình như nào là đúng?

Bạn đã nghiên cứu tt 130 rồi, thì cứ tự tin mà hạch toán vào chi phí đi.
Tư tin nhé.
 
D

dungnt1959

Trung cấp
16/7/09
179
2
18
TP. HCM
Mình cg đã xem cách hướng dẫn Tk 431 rồi nhưng cty mình lại có ý kiến cho rằng khoản chi này dc HT vào CP theo hướng dẫn TT130. mình trích lại để các bạn cho ý kiến nhé:
2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
....
2.23. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:
a) Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
b) Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).
Vậy trường hợp của mình như nào là đúng?

Thế Công đòan Tổng CTy Xăng dầu có chức năng là nhà tài trợ hay huy động tài trợ không bạn? Nếu có giấy này (phải được UBND ký duyệt) thì được hạch tóan vào chi phí.
Cụ thể tại CTy của mình, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh kêu gọi đóng góp khắc phục thiên tai (các lần trước) đều kèm theo giấy của UBND TP. HCM (trong đó nêu rõ: được hạch tóan vào chi phí).
 
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
41
quang binh
Cả nhà cho em hỏi chút! cty em có chi ủng hộ đồng bào bị bão lụt cơn bão số 9 số tiền 1.500.000 chuyển vào tài khoản Côgn đoàn TCT Xăng dầu-Quỹ từ thiện XH (Cty mình là cty Thành viên của Tcty). Vậy số tiền này mình có dc tính là CP hợp lý hợp lệ kg? và HT vào Tài khoản nào?
Theo mình dựa vào TT 130 Thì phần chi ủng hộ đồng bào bị bão lũ của bạn được tính vào Chi phí khấu trừ thuế TNDN nếu bên bạn hoàn thiện đủ bộ chứng từ hóa đơn có liên quan ( theo điều 2.23 TT 130 TNDN)
Bạn có thể định khoản:

Nợ TK 642
Có TK 111, 156, 155....
Các bạn góp ý thêm nhé
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Theo mình dựa vào TT 130 Thì phần chi ủng hộ đồng bào bị bão lũ của bạn được tính vào Chi phí khấu trừ thuế TNDN nếu bên bạn hoàn thiện đủ bộ chứng từ hóa đơn có liên quan ( theo điều 2.23 TT 130 TNDN)
Bạn có thể định khoản:

Nợ TK 642
Có TK 111, 156, 155....
Các bạn góp ý thêm nhé

Không đúng đâu!
Nếu chi qua Mặt Trận Tổ Quốc thì có thể
 
T

trandinhkien

Sơ cấp
19/11/08
3
0
0
43
Ha Noi
Được tính là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi có đầy đủ hồ sơ chứng từ. Bạn tham khảo thêm thông tư 130/2008/TT-BTC nhe. Chúc bạn thành công!
 
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
41
quang binh
Thế này nhé các bạn
Năm 2008 áp dụng thông tư 134 thì khoản này bị loại khỏi thuế thu nhập doanh nghiệp theo khoản mục 2.26
Năm 2009 áp dụng thông tư 130 thì khoản này được tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mản điều kiện quy định tại mục 2.23
Chúc các bạn thành công
 
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Khoản chi này được đưa vào chi phí để tính chi phí khi xác định thuế TNDN.
Bạn nên tham khảo TT 130/2008 của BTC về hướng dẫn thực hiện luật thuế TNDN sửa đổi, với điều kiện bạn phải có thư xác nhận của bên nhận tài trợ (nghĩa là DN bạn tài trợ cho đơn vị nào thì phải được đơn vị đó xác nhận đã nhận số tiền của DN bạn) còn nếu ủng hộ chung chung mà không ai xác nhận (nghĩa là số tiền đó không đến tay người vùng bão mà đến tay các quan chức thì chịu - VN hay có chuyện này lắm.). Và nếu như thế thì chỉ có cách lấy quỹ (N431) ra mà chi thôi.
 
Q

qlds8

Guest
29/5/09
6
0
1
37
Hải Phòng
Đương nhiên là chi ủng hộ đồng bào bão lũ không được hạch toán vào chi phí rồi, mà thường những khoản ủng hộ hay khen thưởng người ta hạch toán vào quỹ phúc lợi hoặc là quỹ khen thưởng. Được phân phối từ lợi nhuận sau thuế
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA