Trích khấu hao TSCĐ mà trước đó chỉ theo dõi Hao mòn

  • Thread starter Zun con
  • Ngày gửi
Z

Zun con

Guest
18/9/08
7
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
N[FONT=&quot]ăm 2008, Công ty mình còn trong giai đoạn xây dựng cơ bản nên kế toán chưa trích khấu hao tài sản cố định.

Theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC, những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không trích khấu hao. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định này như đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này.

Năm 2009, khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động, kế toán mới bắt đầu trích khấu hao vào chi phí kinh doanh. Vậy cho mình hỏi, kế toán sẽ tiếp tục trích khấu hao trên giá trị còn lại của tài sản hay trên nguyên giá ban đầu của tài sản???
[/FONT]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoakiemtoan

Trung cấp
16/2/09
122
0
0
41
quang binh
N[FONT=&quot]ăm 2008, Công ty mình còn trong giai đoạn xây dựng cơ bản nên kế toán chưa trích khấu hao tài sản cố định.

Theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC, những tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh thì không trích khấu hao. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc quản lý, theo dõi các tài sản cố định này như đối với các tài sản cố định dùng trong hoạt động kinh doanh và tính mức hao mòn của các tài sản cố định này.

Năm 2009, khi công ty bắt đầu đi vào hoạt động, kế toán mới bắt đầu trích khấu hao vào chi phí kinh doanh. Vậy cho mình hỏi, kế toán sẽ tiếp tục trích khấu hao trên giá trị còn lại của tài sản hay trên nguyên giá ban đầu của tài sản???
[/FONT]

Khi bạn mua về và không đưa vào sử dụng ngay bạn cũng phải theo giỏi nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại và thời gian sử dụng hữu ích cảu tài sản này ở sổ chi tiết TSCD
Do vậy khi đưa vào sử dụng bạn trích khấu hao trên giá trị còn lại và thời gian hữu dụng của tài sản cũng là thời gian còn lại thôi.
Mình chỉ thắc mắc là giá trị hao mòn tự nhiên của tài sản không đưa vào sử dụng thì theo giỏi trên tài khoản nào ? bác nào biết chỉ giúp nhé
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA