Cách kê khai TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - MẪU 05/KK TNCN?

  • Thread starter Mai Van
  • Ngày gửi
M

Mai Van

Guest
Giúp mình cách tính để điền vào mẫu 05/KK-TNCN - mẫu 05A/KK-TNCN - mẫu 05B/KK-TNCN vì gần tới cuối năm rồi cần phải làm quyết toán thuế
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nang74beyeu

Sơ cấp
18/9/09
23
0
1
Hà Nội
Giúp mình cách tính để điền vào mẫu 05/KK-TNCN - mẫu 05A/KK-TNCN - mẫu 05B/KK-TNCN vì gần tới cuối năm rồi cần phải làm quyết toán thuế

Mình hỏi chút: Bạn làm ở đvị HCSN hay DN?
Mình đã làm như thế này: Mẫu 05A, thực hiện đối với cán bộ thường xuyên của đơn vị, cột Lương là các khoản thu nhập có tính chất lương, cột Khác là các khoản thu nhập khác như thu nhập của các hợp đồng thuê khoán chuyên môn thuộc các hoạt động khác... (tất cả đều của 6 tháng cuối năm), Cột giảm trừ gia cảnh, nhập số người được giảm trừ của mỗi cá nhân, Cột số tháng giảm trừ, tính từ tháng 7/2009, ví dụ cá nhân kê khai giảm trừ từ đầu năm thì nhập 6 tháng, nếu đăng ký từ tháng 9 thì nhập 4 tháng. Cột Thuế đã khấu trừ, nhập tổng số thuế khấu trừ đã tính của 6 tháng cuối năm.
Mẫu 05B, thực hiện đối với đối tượng không ký hợp đồng (lao động vãng lai), thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh trong 6 tháng cuối năm.
 
connick

connick

Cao cấp
30/8/07
237
1
18
40
qn
Giúp mình cách tính để điền vào mẫu 05/KK-TNCN - mẫu 05A/KK-TNCN - mẫu 05B/KK-TNCN vì gần tới cuối năm rồi cần phải làm quyết toán thuế
Sao trong HTKK2.1.0 của mình chỉ có mẫu 04/TNCN (dùng cho năm 2008) thôi nhỉ?
 
H

hapham1987

Guest
15/6/09
19
0
0
37
Ha noi
Mình hỏi chút: Bạn làm ở đvị HCSN hay DN?
Mình đã làm như thế này: Mẫu 05A, thực hiện đối với cán bộ thường xuyên của đơn vị, cột Lương là các khoản thu nhập có tính chất lương, cột Khác là các khoản thu nhập khác như thu nhập của các hợp đồng thuê khoán chuyên môn thuộc các hoạt động khác... (tất cả đều của 6 tháng cuối năm), Cột giảm trừ gia cảnh, nhập số người được giảm trừ của mỗi cá nhân, Cột số tháng giảm trừ, tính từ tháng 7/2009, ví dụ cá nhân kê khai giảm trừ từ đầu năm thì nhập 6 tháng, nếu đăng ký từ tháng 9 thì nhập 4 tháng. Cột Thuế đã khấu trừ, nhập tổng số thuế khấu trừ đã tính của 6 tháng cuối năm.
Mẫu 05B, thực hiện đối với đối tượng không ký hợp đồng (lao động vãng lai), thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh trong 6 tháng cuối năm.

Cho mình hỏi chút là trong mẫu 05A thì có phải kê cả những người có ký HDLD nhưng chưa đến mức phải nộp thuế ko ,hay chỉ kê những người thuộc diện nộp thuế thôi hả bạn.Hơn nữa mình thấy trong mẫu đó sao ko có cột giảm trừ các khoản BH nhỉ ,thế thì cứ căn cứ vào cột tổng cộng và giảm trừ phụ thuộc mà tính thì lệch so với mình tính sao vì mình tính còn trừ đi các khoản BH nữa mà
 
M

mctydieu

Sơ cấp
4/12/09
12
0
0
44
hoc mon, tphcm
Giúp mình cách tính để điền vào mẫu 05/KK-TNCN - mẫu 05A/KK-TNCN - mẫu 05B/KK-TNCN vì gần tới cuối năm rồi cần phải làm quyết toán thuế

Bạn ơi, mình có nội dung hướng dẫn mẫu tờ khai 05/kk - tncn bạn tham khảo nhé
 
Sửa lần cuối:
M

mctydieu

Sơ cấp
4/12/09
12
0
0
44
hoc mon, tphcm
HƯỚNG DẪN KHAI TỜ KHAI SỐ 05/KK-TNCN
ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân
----------------------------------------
[01] Kỳ tính thuế: Ghi rõ kỳ thực hiện kê khai năm. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
[03] Mã số thuế: Ghi đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế do cơ quan thuế cấp
[04] Địa chỉ: Ghi đúng theo địa chỉ trụ sở nơi đăng ký kinh doanh theo giấy phép kinh doanh.
[05], [06], [07] Ghi các nội dung về số điện thoại, số fax, địa chỉ email (nếu không có thì bỏ trống)
[08] Tổng số lao động trong kỳ là tổng số lao động trong năm (số người thực tế đã được trả lương) mà đơn vị ký hợp đồng lao động, kể cả trường hợp đã thôi việc
[09] Tổng thu nhập trả cho lao động trong kỳ là các khoản thu nhập bao gồm tiền lương, tiền thưởng và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập thu nhập đã chi trả cho cá nhân ký hợp đồng lao động
[10] Tổng số lao động thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ là số lao động có thu nhập sau khi đã tạm tính giảm trừ gia cảnh phải tạm khấu trừ thuế TNCN kể cả trường hợp đã thôi việc
[11] Tổng thu nhập trả cho lao động thuộc diện khấu trừ là tổng số thu nhập chịu thuế đã chi trả cho lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần.
[12] Tổng số người phụ thuộc được giảm trừ: là tổng số người phụ thuộc được giảm trừ trong năm của lao động thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập theo biểu thuế luỹ tiến từng phần, kể cả trường hợp không còn là đối tượng được giảm trừ tại thời điểm kê khai.
[13] Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ là tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của lao động theo biểu thuế luỹ tiến từng phần
[14] Tổng số lao động trong kỳ là tổng số lao động đã thuê ngoài trong kỳ, không thuộc diện ký hợp đồng lao động, được nhận thu nhập từ tiền thù lao tới mức khấu trừ. Đối với cá nhân có nhiều lần có thu nhập tới mức khấu trừ trong năm thì được tính là 1 người.
[15] Tổng số lao động thuê ngoài thuộc diện khấu trừ 10%: là tổng số lao động thuê ngoài trong kỳ đã có mã số thuế, có thu nhập từ tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên)
[16] Tổng số lao động thuê ngoài thuộc diện khấu trừ 20% là tổng số lao động thuê ngoài trong kỳ chưa có mã số thuế, có thu nhập từ tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên)
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền thù lao đến mức khấu trừ trong kỳ khai thuế chuyển từ diện chưa có mã số thuế đang tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thuế suất 20% thành đối tượng có mã số thuế khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 10% đến thời điểm kê khai thì phản ánh ở chỉ tiêu [15]
[17] Tổng số thu nhập trả cho lao động thuê ngoài trong kỳ là tổng số tiền thù lao trả cho lao động thuê ngoài trong kỳ
[18] Tổng số thu nhập trả cho lao động thuê ngoài đã khấu trừ 10% là tổng số thu nhập trả cho lao động thuê ngoài trong kỳ đã có mã số thuế có thu nhập từ tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên)
[19] Tổng số thu nhập trả cho lao động thuê ngoài đã khấu trừ 20% tổng số thu nhập trả cho lao động thuê ngoài trong kỳ chưa có mã số thuế có thu nhập từ tiền thù lao đến mức khấu trừ (từ 500.000VNĐ/lần trở lên)
[20] Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ trong kỳ là số thuế thu nhập đã khấu trừ từ tiền thù lao trả cho lao động thuê ngoài trong kỳ
[21] Số thuế đã khấu trừ 10% trong kỳ = [18] x 10%
[22] Số thuế đã khấu trừ 20% trong kỳ = [19] x 20%
Bảng kê 05A/BK-TNCN là bảng kê chi tiết thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công, giảm trừ gia cảnh và thuế thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân, kể cả những cá nhân sau khi thực hiện giảm trừ gia cảnh không còn thu nhập tính thuế.
Bảng kê 05B/BK-TNCN là bảng kê chi tiết thu nhập từ tiền thù lao và thuế thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân, kể cả những cá nhân nhận thu nhập dưới mức 500.000 đồng/lần nhận thu nhập.
 
T

TungTrangAnh

Guest
22/7/09
2
0
0
Ha Noi
Bạn nào đã làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 thì poste lên cho mình coi cái. phần mẫu 05a/KK-TNCN mình ko biết tính ntn, đặc biệt là các cột ghi ntn vd như tiền lương thì ghi tổng tiền 6 tháng hay ghi 1 tháng. Tks mọi người.
 
T

TungTrangAnh

Guest
22/7/09
2
0
0
Ha Noi
Phần thuế khấu trừ có phải là phần thuế hàng tháng mình đã khấu trừ của người lao động đúng ko? Cái đó là tính tổng 6 tháng đúng ko ah. Tks mọi người nhiều
 
L

LeGiaNguyen

Guest
20/7/09
1
0
0
Hà nội
Sao HTKK 2.0 cũng ko có 05/TNCN hả bạn? Chỉ có 04/TNCN thôi.(cả HTKK 2.1 cũng vậy)
 
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Sao HTKK 2.0 cũng ko có 05/TNCN hả bạn? Chỉ có 04/TNCN thôi.(cả HTKK 2.1 cũng vậy)
- CQT chuẩn bị có phần mềm hỗ trợ QT thuế TNCN 2009 riêng, và thực hiện nhập và gửi dữ liệu qua Internet như hỗ trợ ĐKT TNCN. Mình nghe thấy do hạ tầng kỹ thuật chưa xong nên hơi chậm bạn cứ chờ xem
 
N

NGUYENTHIHOA

Sơ cấp
22/1/06
45
0
6
Đà Nẵng
wetech.vn
Ban naò có mẫu 05/KK-TNCN - mẫu 05A/KK-TNCN - mẫu 05B/KK-TNCN gửi cho mình với. Email: hoadn66@gmail.com. xin cảm ơn
 
D

DINHXUANNAM

Guest
25/3/09
6
0
0
bien hoa
Mình hỏi chút: Bạn làm ở đvị HCSN hay DN?
Mình đã làm như thế này: Mẫu 05A, thực hiện đối với cán bộ thường xuyên của đơn vị, cột Lương là các khoản thu nhập có tính chất lương, cột Khác là các khoản thu nhập khác như thu nhập của các hợp đồng thuê khoán chuyên môn thuộc các hoạt động khác... (tất cả đều của 6 tháng cuối năm), Cột giảm trừ gia cảnh, nhập số người được giảm trừ của mỗi cá nhân, Cột số tháng giảm trừ, tính từ tháng 7/2009, ví dụ cá nhân kê khai giảm trừ từ đầu năm thì nhập 6 tháng, nếu đăng ký từ tháng 9 thì nhập 4 tháng. Cột Thuế đã khấu trừ, nhập tổng số thuế khấu trừ đã tính của 6 tháng cuối năm.
Mẫu 05B, thực hiện đối với đối tượng không ký hợp đồng (lao động vãng lai), thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh trong 6 tháng cuối năm.

Bạn cho mình hỏi cách lập mẫu 05A/BK-TNCN nhé :
Cột lương trong mục thu nhập chịu thuế là lương đã trừ đi các khoản giảm trừ và bảo hiểm hay chưa?
Cột thuế đã khầu trừ là tổng số thuế mà người lao động đã nộp của 6 tháng cuối năm hay là mình sẽ tính lại và nếu tính lại thì tính theo công thức như thế nào?Nhờ bạn giúp đỡ nhé.thanks.
Nếu bạn đã làm thì có thể share cho mình tham khảo được không? namadmin@dongjinvietnam.com
 
Sửa lần cuối:
N

nglien20

Guest
9/1/10
5
0
0
Hue
Phần thuế khấu trừ có phải là phần thuế hàng tháng mình đã khấu trừ của người lao động đúng ko? Cái đó là tính tổng 6 tháng đúng ko ah. Tks mọi người nhiều

Mẫu Tờ khai quyết toán 05/KK-TNCN là biểu tổng hợp của hai bảng kê chi tiết mẫu 05A/BK-TNCN kê khai chi tiết cho cán bộ có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên và mẫu 05B/BK-TNCN kê khai chi tiết cho cán bộ không ký HĐLĐ hoặc HĐLD dưới 3 tháng.
Căn cứ vào việc khấu trừ hàng tháng từ tháng 7 đến tháng 12/2009 để tổng hợp lỹ kế vào quyết toán năm 2009. Điểm đáng chú ý là ở mẫu 05A/BK-TNCN sẽ kê khai hết tất cả cán bộ trong đơn vị từ Giám đốc đến bảo vệ bao gồm cả cá nhân có khấu trừ thuế và cá nhân không có khấu trừ thuế. Mẫu 05B/BK-TNCN kê khai cá nhân có khấu trừ thuế 10% đối với thu nhập 500.000đ trở lên đối với 1 lần chi trả thu nhập, cá nhân không khấu trừ thuế vì nhận thu nhập dưới 500.000đ trở lên/lần chi trả. Nếu đơn vị bạn có chi trả hoa hồng đại lý thì cũng kê khai hàng tháng và khai quyết toán năm vào mẫu này.
Nếu các bạn không theo dõi kỹ hàng tháng đối với các cá nhân khấu trừ và không khấu trừ thuế thì công tác quyết toán thuế năm khá vất vả đấy.
Chúc vui vẻ !
Nguyệt Liên
 
P

ptl

Guest
24/2/10
19
0
0
ha noi
Bác làm theo template chuẩn các bảng kê rồi sau này đổ vào PM thì ngon hơn đấy . PM sẽ tự tổng hợp lên 05
 
R

rocks

Sơ cấp
15/8/09
7
0
1
ha nam
bạn ơi cho minh đường link của phần mềm hỗ trợ kê khai mà đã có mẫu 05/KK-TNCN với mình không có form đó trêm phầm mềm hỗ trợ kê khai 2.0 mình vẫn đang dùng.
Cảm ơn nhiều
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
các khoản giảm trừ trong 05A/KK-tncn không thấy khoản: Tiền chênh lệch do tăng ca/làm thêm nhỉ?

Hay là trong mục [8] Thu nhập chịu thuế đã loại trừ khoản làm thêm này?

Hay có gì khác nữa?? :wall:
 
Sửa lần cuối:
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Trong 05/KK-tncn:" ..Có hđlđ và ...không có hđlđ."
và được gthích là: không có hđlđ. nghỉa là của cá nhân thuê ngoài trong năm.

Chắc gì cá nhân thuê ngoài trong năm là không có hđlđ nhỉ?
Thuê ngoài giờ làm kế toán vẫn co Hđlđ thời vụ khấu trừ 10% trên thù lao mà.

Theo mình, các bảng kê TT20 này thấy rất khó hiểu và không Khoa học.
 
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
các khoản giảm trừ trong 05A/KK-tncn không thấy khoản: Tiền chênh lệch do tăng ca/làm thêm nhỉ?

Hay là trong mục [8] Thu nhập chịu thuế đã loại trừ khoản làm thêm này?

Câu hỏi của bác cũng chính là câu trả lời rồi đấy

Chỉ tiêu [08] Thu nhập chịu thuế: là tổng số các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân. Bao gồm cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế.

Vấn đề này đã có hướng đẫn tại điểm 9, mục III, phần A Thông tư 84/2008/TT-BTC

9. Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động:

9.1. Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ: Một cá nhân có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ.
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 30.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
30.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 10.000 đồng/giờ
- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 40.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:
40.000 đồng/giờ – 20.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ


9.2. Đơn vị sử dụng lao động phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA