Hạch toán đối với các khoản về BHYT, BHXH, KPCĐ, ...

  • Thread starter NONAME89
  • Ngày gửi
N

NONAME89

Guest
22/7/09
2
0
0
Hà Nội
các bạn giúp mình với. Các khoản BHXH, BHYT xác định theo tỉ lệ phần trăm trên tiền lương phải trả cho CNSXSP, NVQLPX, NVBH, NVQLDN thì phải định khoản như thế nào? Có phải khoản cho CNSXSP thì tính vào CPNCTT, còn NVQLPX, NVBH, NVQLDN thì tính vào CPSX chung?

Đang rất băn khoăn, mong các bạn giúp đỡ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dhoaiphuong

Guest
17/10/09
13
0
0
43
đà nẵng
nhân viên văn phòng 624-338.Nviên phân xương hân bổ nhân công cho tưng ctình 154-338
 
D

donguyetnga

Sơ cấp
29/10/09
28
0
0
Yên Bái
các bạn giúp mình với. Các khoản BHXH, BHYT xác định theo tỉ lệ phần trăm trên tiền lương phải trả cho CNSXSP, NVQLPX, NVBH, NVQLDN thì phải định khoản như thế nào? Có phải khoản cho CNSXSP thì tính vào CPNCTT, còn NVQLPX, NVBH, NVQLDN thì tính vào CPSX chung?

Đang rất băn khoăn, mong các bạn giúp đỡ.
Bộ phận quản lý 642/334
Bộ phận bán hàng 641/334
Bộ phận công nhân TTSX 622/334
Bộ phận quản lý phân xưởng (Quản đốc) 627/334
Sau đó kết chuyển các đầu 6 sang N154
 
L

LindegasVietNam

Sơ cấp
30/6/09
30
0
0
38
BR-VT
N 642
N 641
N 627
N 621
C 338
cuối kỳ, kết chuyển sang 154
 
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Cái này quá dễ bạn ạ.
Xin gửi bạn cách tính cụ thể như sau:
1. BHXH: 20%
Trong đó: 15% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
5% khấu trừ vào lương của các nhân viên tương ứng như trên.
2. BHYT: 3%
Trong đó: 2% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
1% khấu trừ vào lương của các nhân viên tương ứng như trên.
3. KPCĐ: 2%
Trong đó: 2% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
4. Hạch toán:
Nợ 622 hoặc 627, 641, 642/Có 338: 19% (15% (BHXH) + 2% (BHYT) + 2% (KPCĐ)
Nợ 334/ Có 338: 6% (5% BHXH, 1% BHYT)

Chúc bạn thành công.
 
V

VuThi Ngoc

Sơ cấp
25/9/09
48
1
0
City
Thêm:
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành sản phẩm
Nợ 154/Có 622
 
M

maume

Guest
27/10/09
13
0
0
Ha Noi
Nợ 622
Nọ 627
Nợ 641
Nợ 642
Có 338 (chi tiết)
Cuối kỳ kết chuyển sang TK154
 
P

phungnhien

Guest
16/11/06
3
0
0
hcm
Cái này quá dễ bạn ạ.
Xin gửi bạn cách tính cụ thể như sau:
1. BHXH: 20%
Trong đó: 15% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
5% khấu trừ vào lương của các nhân viên tương ứng như trên.
2. BHYT: 3%
Trong đó: 2% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
1% khấu trừ vào lương của các nhân viên tương ứng như trên.
3. KPCĐ: 2%
Trong đó: 2% tính vào chi phí 622 (chi phí nhân công trực tiếp SX sản phẩm,627 (chi phí nhân viên phân xưởng), 641 (chi phí nhân viên bộ phận bán hàng), 642 (chi phí nhân viên quản lý như: kế toán, giám đốc, tổ chức, phòng KD ...)
4. Hạch toán:
Nợ 622 hoặc 627, 641, 642/Có 338: 19% (15% (BHXH) + 2% (BHYT) + 2% (KPCĐ)
Nợ 334/ Có 338: 6% (5% BHXH, 1% BHYT)

Chúc bạn thành công.

bạn còn thiếu Bảo hiểm thất nghiệp nữa đấy: 2%, trong đó 1% đưa vào chi phí của công ty, 1% người lao động đóng
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA