Phát hành Bảo lãnh thực hiện hợp đồng- Hạch toán?

  • Thread starter Dzienk44
  • Ngày gửi
D

Dzienk44

Guest
15/12/07
2
0
1
Hanoi
Tôi phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, hạch toán N144/C1121.
Nhưng cuối kỳ số dư nợ tk 1121 trên sổ phụ của ngân hàng vẫn giũ nguyên.
Hỏi tôi phải hạch toán thế nào?. Xin các bạn cho ý kiến. Cảm ơn!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kim112

Guest
22/3/08
17
0
0
TP.Cantho
Chào bạn,
Trước đây cty mình thực hiện phát thành bảo lãnh HĐ, mình đến NH yêu cầu họ phát hành, Nh sẽ mở cho Cty 1 TK mới và phong tỏa TK đến hết thời hạn theo thư phát hành bảo lảnh. TK 1121 (ký quỹ) sẽ khác với TK 1121 TGNH thanh toán, bạn kiểm tra lại xem khi mở TK này bằng nguồn nào : nộp tiền mặt hay trích tứ TK TGNH thanh toán là sẽ rõ.
 
N

ncdungkt

Trung cấp
18/11/03
117
2
0
44
Quận Long Biên - TP Hà Nội
1. Nếu nộp tiền mặt vào ngân hàng để ký qũy, hạch toán:

Nợ TK 1121
Có TK 111

nợ TK 144
Có TK 1121

2. Nếu trích từ TK tiền gửi thanh toán để ký quỹ, hạch toán:

Nợ TK 144
Có TK 1121

Trường hợp của bạn số dư TK 1121 không thay đổi nghĩa là bạn nộp tiền mặt vào để ký qũy.

Chào thân ái!
 
D

Dzienk44

Guest
15/12/07
2
0
1
Hanoi
Cảm ơn các bạn.
Phải khẳng định rằng: Chúng tôi ko mang tiền mặt đi ký quỹ, hoặc mở thêm TK ký quỹ ở ngân hàng.
Trong HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH giữa Chúng tôi với ngân hàng cũng ghi rất rõ trong phần " Biện pháp đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh" như sau:
- Doanh nghiệp dùng số tiền là ........... (tiền ký quỹ) tại tài khoản tiền gửi số .................. (Tài khoản tiền gửi duy nhất của chúng tôi) để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh. Tiền ký quỹ đc hưởng lãi suất ko kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng. Sau khi DN hoàn thành nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh mà ko phải sử dụng số tiền ký quỹ thì DN sẽ nhận lại số tie ký quỹ.

Sau đó Ngân hàng phát hành Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trên với số tiền trên. Chúng tôi đã chuyển thư bảo lãnh đến nơi nhận bảo lãnh. Thời hạn bảo lãnh vẫn còn giá trị.

Khi phát hành, chúng tôi hạch toán : N144/C1121.
Trên sổ phụ ngân hàng không thể hiện món đó và số dư của TK1121 vẫn không thay đổi.

Rất khó khi phải giải trình số dư ( Giữa sổ phụ ngân hàng và BC kế toán) với Kiểm toán hoặc CQ Thuế.

Xin các anh chị cho ý kiến.
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Cảm ơn các bạn.
Phải khẳng định rằng: Chúng tôi ko mang tiền mặt đi ký quỹ, hoặc mở thêm TK ký quỹ ở ngân hàng.
Trong HỢP ĐỒNG CẤP BẢO LÃNH giữa Chúng tôi với ngân hàng cũng ghi rất rõ trong phần " Biện pháp đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh" như sau:
- Doanh nghiệp dùng số tiền là ........... (tiền ký quỹ) tại tài khoản tiền gửi số .................. (Tài khoản tiền gửi duy nhất của chúng tôi) để đảm bảo cho nghĩa vụ được bảo lãnh. Tiền ký quỹ đc hưởng lãi suất ko kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng. Sau khi DN hoàn thành nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh mà ko phải sử dụng số tiền ký quỹ thì DN sẽ nhận lại số tie ký quỹ.

Sau đó Ngân hàng phát hành Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trên với số tiền trên. Chúng tôi đã chuyển thư bảo lãnh đến nơi nhận bảo lãnh. Thời hạn bảo lãnh vẫn còn giá trị.

Khi phát hành, chúng tôi hạch toán : N144/C1121.
Trên sổ phụ ngân hàng không thể hiện món đó và số dư của TK1121 vẫn không thay đổi.

Rất khó khi phải giải trình số dư ( Giữa sổ phụ ngân hàng và BC kế toán) với Kiểm toán hoặc CQ Thuế.

Xin các anh chị cho ý kiến.

khi bạn phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng ngân hàng sẽ trích(phong toả) 1 khoản tiền theo yêu cầu bảo lãnh, đồng thời thu phí bảo lãnh.
Bạn chỉ cần hạch toán phần phí bảo lãnh; thực chất TK 112 không thay đổi. Bạn mở 1 sổ theo dõi TK 144: ký quỹ, để khi hết hạn bảo lãnh bạn sẽ làm thủ tục giải toả khoản tiền ký quỹ trên.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA