hàng tồn kho bi cháy

  • Thread starter meekstorm89
  • Ngày gửi
M

meekstorm89

Guest
4/11/09
1
0
0
hcm
Công ty Trường Tồn bị thiệt hại 75% giá trị của hàng tồn kho do một vụ hỏa hoạn vào ngày 21/08/20X9 và công ty cung cấp một số thông tin như sau:
Đơn vị tính : triệu đồng

Tháng 6/20X9 Tháng 7/20X9 Tháng 8/20X9 (tính đến 21/08/20X9)
Doanh thu bán hàng 357.600 330.000 312.000
Giá mua hàng 254.400 223.200 229.200
Chi phí vận chuyển 5.400 3.480 3.000
Tồn kho đầu kỳ 30.000 20.808 24.528
Tồn kho cuối kỳ 20.808 24.528 ?
Bên cạnh đó, công ty cũng cho biết về một số sai sót đã phát hiện và chưa được điều chỉnh như sau:
- Tồn kho cuối kỳ của tháng 6/20X9 bị khai thiếu 7.200 triệu đồng.
- Doanh thu của tháng 6/20X9 bị ghi nhận sai vào tháng 7/20X9 là 6.000 triệu đồng.
- Một lô hàng mua trong tháng 7/20X9 nhưng được ghi nhận vào tháng 8/20X9 trị giá 9.600 triệu đồng.
Yêu cầu:
a. Anh chị (hãy) điều chỉnh các sai sót (không cần lập bút toán điều chỉnh).
b. Tính tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu của tháng 6/20X9 và tháng 7/20X9.
c. Sử dụng tỷ lệ lãi gộp bình quân của hai tháng 6/20X9 và tháng 7/20X9 để ước tính giá trị hàng tồn kho bị thiệt hại vào tháng 8/20X9.
 

Đính kèm

  • hàng tồn kho bi cháy.doc
    34 KB · Lượt xem: 41
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA