Đối tượng nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN?

  • Thread starter thanhhung
  • Ngày gửi
T

thanhhung

LQT
Tôi có trường hợp này muôn tham khảo ý kiến mọi người!

Doanh nghiệp A có một nhà máy ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn (thuộc diện được hưởng ưu đãi), sau khi xây dựng nhà máy xong doanh nghiệp A không tiến hành hoạt động sản xuất mà cho doanh nghiệp B thuê lại toàn bộ tài sản đó, doanh nghiệp B có trụ sở chính ở địa bàn không được hưởng ưu đãi.

Vậy trong trường hợp này theo mọi người thì đối tượng nào được hưởng ưu đãi về thuế TNDN? Doanh nghiệp A hay doanh nghiệp B? Hay cả 2 cùng được hưởng?

Văn bản áp dụng: TT134/2007/TT-BTC.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA