LN Sau thuế chưa phân phối trên BCĐKT và BCKQKD lệch nhau?

  • Thread starter KimHieuVu
  • Ngày gửi
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
chi thưởng các ngày lễ trong năm mình HT Nợ 4212/Có 1111: 1.200.000 nhưg khi làm qtoán Quý 3 thì Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng CĐKT là 80.200.000 nhưng trên BCKQKD là 79.000.000(lệch nhau đúng 1.200.000). Mình HT như trên đã đúng chưa? giờ phải làm thế nào?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
levanton

levanton

Cao cấp
chi thưởng các ngày lễ trong năm mình HT Nợ 4212/Có 1111: 1.200.000 nhưg khi làm qtoán Quý 3 thì Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng CĐKT là 80.200.000 nhưng trên BCKQKD là 79.000.000(lệch nhau đúng 1.200.000). Mình HT như trên đã đúng chưa? giờ phải làm thế nào?

Vì bạn đã chi thắng 1.200.000 vào lợi nhuận nên số liệu KQKD và lợi nhuận sau thuế ( phần số dư của TK 4212) chênh lệch là phải thôi.

Qua nội dung bạn ghi, mình có 2 ý kiến:
1. Hạch toán :
Bạn nên hạch toán:
Nợ 4212/ Có 4311
Chi :
Nợ 4311/ Có 111

2. Về quan điểm: Sau khi bạn định khoản như trên thì số dự TK 4212 và số liệu trong Bảng KQKD cũng không còn bằng nhau (và sẽ sai lệch 1.200.000). Vì kết quả kinh doanh có đựơc đã sử dụng, được phân phối, được chi, được trích lập quỹ.
 
K

KimHieuVu

Trung cấp
14/8/09
132
0
0
Hà nội
Vì bạn đã chi thắng 1.200.000 vào lợi nhuận nên số liệu KQKD và lợi nhuận sau thuế ( phần số dư của TK 4212) chênh lệch là phải thôi.

Qua nội dung bạn ghi, mình có 2 ý kiến:
1. Hạch toán :
Bạn nên hạch toán:
Nợ 4212/ Có 4311
Chi :
Nợ 4311/ Có 111

2. Về quan điểm: Sau khi bạn định khoản như trên thì số dự TK 4212 và số liệu trong Bảng KQKD cũng không còn bằng nhau (và sẽ sai lệch 1.200.000). Vì kết quả kinh doanh có đựơc đã sử dụng, được phân phối, được chi, được trích lập quỹ.
HT như trên thì vẫn PS Nợ 4212 mà anh, trong khí quy 3/2009 em bị lỗ có đưa vào 4311 dc kg a?
 
D

DucMej

Guest
21/2/09
34
0
0
Ha Noi
Lỗ quý thì ai mà chi thưởng. Chi thưởng theo tháng thì như các khoản chi bình thường, lấy đại một cái lý do gì đó.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA