Mỗi tuần một chuyên đề

Thu nhập hoạt động tài chính trong hoạt động đầu tư XDCB

  • Thread starter duyvinh
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Mọi người cho ý kiến về văn bản quy định cũng như cách hạch toán khoản "thu nhập hoạt động tài chính" (viết tắt: TNHĐTC) trong quá trình đầu tư XDCB:

TNHĐTC trong kế toán đơn vị chủ đầu tư hay phát sinh trong quá trình đầu tư XDCB bao gồm:
- Lãi tiền gửi;
- Thu về nhượng bán thanh lý tài sản sử dụng trong quá trình đầu tư;
- Thu về chênh lệch tỷ giá;
- Thu khác;
Vấn đề đặt ra là với đơn vị chỉ có hoạt động đầu tư là:
1. Hoạt động đầu tư dài hạn về XDCB có tổng dự toán, trong tổng dự toán có hạng mục chi phí chung, các khoản chi phí này hạch toán vào 642 rồi cũng kết chuyển về 241 (hay có đơn vị hạch toán thẳng vào 241)
2. Chi phí hoạt động tài chính hạch toán như chi phí chung- khoản mục lãi vay.
3. Doanh thu không phát sinh trong giai đoạn thực hiện đầu tư, nên không phát sinh thuế TNDN tạm nộp cũng như thuế TNDN các năm này.
4. Tuy nhiên lại phát sinh khoản lãi tiền gửi, khác. Theo chế độ kế toán thì hạch toán 515 hay 721 - đó là thu nhập chịu thuế (x28%) để nộp thuế TNDN; đồng thời thể hiện trên BCKQHĐKD.

Với lý luận như sau:
TH1: Đơn vị chủ đầu tư đầu tư 1 dự án 100 tỷ, sau 5 năm mới phát sinh doanh thu, giả sử có vốn điều lệ 30 tỷ gửi tại 1 NH, phát sinh lãi tiền gửi là 200 triệu trong năm tài chính đầu tiên. Vậy 200 triệu đó hạch toán giảm chi phí đầu tư xây dựng. Nếu thực hiện đúng tiến độ, thiết kế và dự toán thì công trình đó có giá trị 100 tỷ- 200 triệu = 99,8 tỷ.
Định khoản (số tổng cộng): Nợ 112/có 515. Nợ 515/có 241: 200 triệu

TH2: sau khi sử dụng hết 30 tỷ vốn điều lệ, đơn vị vay đựơc 70 tỷ tiền NH và có 1 số lần giải ngân đã phát sinh lãi tiền gửi, giả sử 500 triệu. Kế toán hạch toán ghi giảm 241 xuống 500 triệu còn 99,3 tỷ.

Cách hạch toán trên có hợp lý không? văn bản nào quy định.
Mong mọi người cho ý kiến giúp!
Thanks!

 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA