Xác định lại thời gian tính khấu hao TSCĐ theo TT203/2009

  • Thread starter linhlot
  • Ngày gửi
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Theo mục 5 phụ lục số 2 thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 có quy định như sau.
5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2009:
Công ty mình năm 2007,2008 cúa đưa vào hoạt động một số TSCĐ thì có xác định lại mức trích khấu hao không các bạn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK