Xác định lại thời gian tính khấu hao TSCĐ theo TT203/2009

  • Thread starter linhlot
  • Ngày gửi
linhlot

linhlot

Hãy như là cục đất...
28/2/08
461
4
18
Cu jut DakNong
Theo mục 5 phụ lục số 2 thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 có quy định như sau.
5. Xác định mức trích khấu hao đối với những tài sản cố định đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2009:
Công ty mình năm 2007,2008 cúa đưa vào hoạt động một số TSCĐ thì có xác định lại mức trích khấu hao không các bạn.
 

Xem nhiều