Quyết định 3291/QĐ-BTC:Đính chính TT 216

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi

2183 lượt xem

VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
81
48
TÂY NAM BỘ
Quyết định: 3291/QĐ-BTC, ngày 25/12/2009
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 216/2009/TT-BTC NGÀY 12/11/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và là một phần không tách rời của Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính.

File đính kèm.
 

Đính kèm


Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều