Quyết định 3291/QĐ-BTC:Đính chính TT 216

 • Thread starter VTM
 • Ngày gửi
VTM

VTM

Thành viên thân thiết
14/10/05
5,521
80
48
TÂY NAM BỘ
#1
Quyết định: 3291/QĐ-BTC, ngày 25/12/2009
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 216/2009/TT-BTC NGÀY 12/11/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010 và là một phần không tách rời của Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính.

File đính kèm.
 

Đính kèm

Thành viên trực tuyến

 • Truong Tuan
 • pink94
 • daongocnam0603
 • duongminhtue
 • Lại An Nhiên
 • banthogo
 • water830101
 • Anhnguyen712
 • belopmam
 • kimchi54
 • TỪ TRUNG HIẾU
Xem nhiều