Chi phí trích trước

  • Thread starter nxt71
  • Ngày gửi
N

nxt71

Sơ cấp
19/9/06
7
0
0
Đà Nẵng
#1
Làm phiền các sư phụ tý nhé!
Về nguyên tắc thì TK 335 đến cuối niên độ kế toán phải tách toán ( không còn số dư ). Nhưng thực tế đến gần cuối niên độ kế toán lại phát sinh những chi phí nhưng lại thiếu chứng từ nên không thể hạch toán vào phí được. Nếu để đến niên độ kế toán sau thì ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN, nếu hạch toán vào TK 335 thì lại vi phạm vào nguyên tắc nói trên.
Các sư phụ cho mình lĩnh hội ý kiến với
Cảm ơn nhiều!
 
trinhtrong

trinhtrong

Soldier
5/9/06
325
3
16
Thành phố Hồ Chí Minh
#2
nxt71 nói:
Làm phiền các sư phụ tý nhé!
Về nguyên tắc thì TK 335 đến cuối niên độ kế toán phải tách toán ( không còn số dư ). Nhưng thực tế đến gần cuối niên độ kế toán lại phát sinh những chi phí nhưng lại thiếu chứng từ nên không thể hạch toán vào phí được. Nếu để đến niên độ kế toán sau thì ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN, nếu hạch toán vào TK 335 thì lại vi phạm vào nguyên tắc nói trên.
Các sư phụ cho mình lĩnh hội ý kiến với
Cảm ơn nhiều!
Theo QĐ15 thì TK335 nếu có số dư Có vào cuối năm thì phải giải trình trong bản thuyết minh BCTC. Đâu có gì là vi phạm nguyên tắc đâu bạn ? Bởi vì thực tế thì những chi phí phải trả phát sinh tháng 12 của niên độ này có khi sang tháng 01 niên độ sau mới sử dụng đến mà.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • Bích Võ
  • sthink.com.vn
  • Châu Nguyễn24
  • tuantran203
Xem nhiều