Mỗi tuần một chuyên đề

Kiến thức cho người làm kế toán

 • Thread starter Phần mềm BRAVO
 • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Quy định về lương tính bảo hiểm xã hội từ 1/1/2018


Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội VN, từ 1/1/2018, tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ thay đổi tại các đơn vị, doanh nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở quy định của Luật BHXH.
Căn cứ theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, gồm:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động
- Tiền ăn giữa ca
- Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn
- Sinh nhật của người lao động
- Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.

Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu.. mức hưởng sẽ cao hơn. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo BHXH VN, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Một số trường hợp khác được quy định cụ thể, như: Công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
Nguồn: Internet
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

Fuji Mountain

Cao cấp
22/9/17
495
124
43
nôm na thì những khoản phụ cấp, hỗ trợ nào có tính ổn định, đều đặn, thường xuyên hàng tháng thì phải tính đóng BH, còn những khoản phụ cấp, hỗ trợ, thưởng không ổn định, lúc tháng có lúc tháng không thì không tính đóng BH (đưa vào đóng có mà suốt ngày ngồi trước cổng cquan bhiem để điểu chỉnh tăng/giảm)...
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Phần mềm BRAVO tính BHXH​


1. Danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội:

Phần mềm tính bảo hiểm xã hội BRAVO giúp các doanh nghiệp dễ dàng lưu thông tin về số sổ bảo hiểm xã hội của nhân viên, ngày bắt đầu mở sổ, ngày thôi không đóng bảo hiểm. Việc nhập liệu các thông tin liên quan tới từng nhân viên đơn giản và dễ dàng như hình dưới đây:
Anh%201_N5.png
Chi tiết các thông tin danh sách tham gia bảo hiểm trong phần mềm tính bảo hiểm xã hội của BRAVO như sau:
anh_2_N5.PNG
Chi tiết quá trình tham gia BHXH trước đây:
Anh_3_N5.PNG
2. Danh mục tỉnh

Anh_4_N5.PNG
3. Danh mục bệnh viện khám chữa bệnh

Anh_5_N5.PNG
4. Danh sách đợt báo cáo

.....
>>> Chi tiết mời xem tại đây.

>>> Chi tiết về phân hệ Nhân sự - Tiền lương – BHXH của BRAVO tại đây.
 
H

Ho Anh Hue10 10

Cao cấp
22/4/17
794
267
63
68
Quy định về lương tính bảo hiểm xã hội từ 1/1/2018


Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội VN, từ 1/1/2018, tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ thay đổi tại các đơn vị, doanh nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định trên cơ sở quy định của Luật BHXH.
Căn cứ theo quy định của Luật BHXH năm 2014, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, gồm:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động
- Tiền ăn giữa ca
- Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn
- Sinh nhật của người lao động
- Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.


Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khi nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu.. mức hưởng sẽ cao hơn. Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo BHXH VN, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Một số trường hợp khác được quy định cụ thể, như: Công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Theo mình nghỉ : Việc đóng BH là tự nguyện của người LĐ . Trước đây QĐ đóng BH trên lương CB + Các khoản phụ cấp lương có tính Ổn định Lâu dài như : Phụ cấp trách nhiệm, P/C Ngành nghề , Phụ cấp khu vực ... Đến năm 1999 phụ cấp khu vực bị BH loại ra , những người đã nghỉ hưởng lương hưu trước đó có P/C khu vực bị BH tính tả lại 1 lần và giảm lương hưu hàng tháng rồi . Nay không hiểu tại sao lai đưa vào mà còn thêm nhiều khoản bất hợp lý như bạn nêu :
(..Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, gồm:
- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động
- Tiền ăn giữa ca
- Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn
- Sinh nhật của người lao động
- Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong HĐLĐ.
.. )
Nhiều văn bản pháp luật hiện nay có nhiều điều bất hợp lý không biết họ tham khảo từ đâu hay Áp đặt theo chủ quan của một số người nào đó ???
 
 • Like
Reactions: khanhhuyen146
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Nhóm đối tượng hưởng tăng lương và phụ cấp từ Tháng 7/2018

Nghị định mới được thay thế cho Nghị định 47/2017/NĐ-CP hiện hành quy định kể từ 01/07/2018, mức lương cơ sở được tăng từ 1.300.000 đồng/ tháng lên 1.390.000 đồng/ tháng cho 9 nhóm đối tượng cụ thể sau:

Nhóm 1: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.
Nhóm 2: cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.
Nhóm 3: viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.
Nhóm 4: người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Nhóm 5: người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.
Nhóm 6: sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhóm 7: sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
Nhóm 8: người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
Nhóm 9: người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.


Theo Tạp chí điện tử tài chính
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Lưu ý khi hạch toán kế toán vốn bằng tiền​

1. Một số lưu ý
 • Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam.
 • Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân hàng phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch (Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh) để ghi sổ kế toán.
 • Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
2. Về nguyên tắc kế toán tiền

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán tiền cụ thể như sau:
 • Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
 • Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.
 • Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ chứng từ kế toán.
 • Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo ngoại tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:
Bên Nợ các khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế.
Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền
 • Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế.
Để kiểm soát tốt lượng tiền trong doanh nghiệp cũng là bài toán khiến nhiều nhà quản trị đau đầu. Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của phần mềm BRAVO là giải pháp giúp nhà quản trị giải quyết vấn đề đó.
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Điều kiện chuyển đổi Hóa đơn điện tử sang Hóa đơn giấy được công nhận giá trị pháp lý

hoa-don-dien-tu.jpg
Công văn số 754/TCT-DNL của Tổng cục thuế, chỉ rõ Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ nguyên tắc chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Như vậy, người bán hàng hóa được phép chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần.

Khi HĐĐT được chuyển đổi sang hóa đơn giấy thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;
- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;
- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Ngoài ra, HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hay phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán buộc phải đáp ứng các quy định khoản 2, 3, 4 Điều 12, Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.
Đối tượng là người mua/ người bán được chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.
Bàn về giá trị pháp lý của các hóa đơn điện tử chuyển đổi, Tổng cục Thuế cho biết thêm, hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.
Kết luận từ Tổng cục Thuế, trường hợp khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng các Điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì tổ chức tín dụng thực hiện cấp tín dụng cho khách hàng theo quy định.

>> Hướng dẫn xử lý Hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi.
Nguồn Tạp chí tài chính
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Các loại phần mềm kế toán ở Việt Nam hiện nay​

Phân loại phần mềm kế toán có nhiều cách, tuy nhiên hiện có 2 phần mềm chính ở Việt Nam mà kế toán cần lưu ý:


- Phần mềm đóng gói: Đây là các phần mềm được nhà cung cấp thiết kế sẵn, đóng gói thành các sản phẩm với đầy đủ tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và bộ đĩa cài phần mềm… Phần mềm kế toán dạng này thường được bán rộng rãi và phổ biến. Thường phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phần mềm đặt hàng (Phần mềm cài thiết kế theo nhu cầu riêng): Phần mềm kế toán đặt hàng là phần mềm được nhà cung cấp phần mềm thiết kế riêng biệt cho một doanh nghiệp nào đấy hoặc một số nhỏ các doanh nghiệp trong cùng một tập đoàn và hệ thống theo đơn đặt hàng. Trong trường hợp này nhà cung cấp phần mềm không cung cấp một sản phẩm sẵn có mà cung cấp dịch vụ phát triển sản phẩm trên những yêu cầu cụ thể. Đặc điểm chung của loại phần mềm này là không phổ biến và có giá thành cao. Thường các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ, quy mô lớn hoặc ngành nghề, quy trình hoạt động có nhiều đặc thì mà phần mềm đóng gói không đáp ứng được.
Cũng vì trên thị trường hiện nay phần mềm kế toán rất rất đa đạng, vì thế khi có nhu cầu sử dụng người dùng cần phải xác định kĩ nhu cầu của mình và tìm hiểu kỹ những tính năng, đặc trưng cơ bản và giá cả của phần mềm đó để có thể lựa chọn một phần mềm phù hợp với doanh nghiệp của mình. Đặc biệt, khi lựa chọn phần mềm kế toán để sử dụng cũng cần phải khảo sát nhà cung cấp và khách hàng đã sử dụng phần mềm của họ. Bên cạnh những thông số kĩ thuật bạn cũng nên xem xét đến các quy trình về chất lượng, lượng khách hàng của họ cũng như tham gia các khóa đào tạo về phần mềm kế toán trước khi quyết định mua.

>> Xem thêm: Những tiêu chí để lựa chọn phần mềm kế toán tốt
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Mẫu bảng tính giá thành sản phẩm sản xuất​

Cấu trúc của bảng tính giá thành gồm có:
 • Kế hoạch sản xuất:

Ke_hoach_san_xuat_1.png
 • Chi phí nhân công:

Chi_phi_nhan_cong_2.png
 • Chi phí nguyên vật liệu:
Chi_phi_nguyen_vat_lieu_3.png
 • Bảng tính giá thành
Bang_gia_thanh_4.png
Trên đây chỉ là một số bảng tham khảo, còn tùy thuộc vào lĩnh vực và tính chất nghiệp vụ của từng doanh nghiệp mà sẽ có những điều chỉnh phù hợp trên bảng này.

>>Phần mềm quản lý sản xuất – Tính giá thành.

 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
5 BƯỚC ĐỂ QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO HIỆU QUẢ​

1. Tiến hành mã hóa vật tư/ hàng hóa

Hiệu quả của việc mã hóa vật tư/ hàng hóa là bất kỳ ai trong doanh nghiệp cũng có thể đọc, hiểu và nhận diện chính xác mã từng vật tư/ hàng hóa. Nhưng quan trọng hơn hết là doanh nghiệp có thể kiểm soát tồn kho hiệu quả và và chính xác hơn vì thực tế, với một vật tư có nhiều tên gọi, khi chuẩn hóa bộ mã thì sẽ tránh được việc trùng lặp, sai xót.

Quy tắc mã hoá là để đảm bảo:
 • Bộ mã thống nhất
 • Bộ mã có thể được mở rộng tới bất kỳ, không phụ thuộc có bao nhiêu chủng loại
 • Phổ biến cho các đối tượng sử dụng để thuận tiện trong việc áp dụng các mã mới hoặc cho người mới sử dụng.
2. Biết rõ mức tồn kho tối đa và tối thiểu của từng vật tư/ hàng hóa

Mức tồn kho tối đa, tồn kho tối thiểu được thiết lập theo từng mặt hàng và được điều chỉnh trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, đặc biệt những mặt hàng sản xuất và kinh doanh có thời vụ.
3. Điều chỉnh, sắp xếp vật tư/ hàng hóa trong kho một cách khoa học, thuận tiện và hợp lý

Có hai phương pháp sắp xếp hàng hóa như sau:
 • Phương pháp sắp xếp cố định (fix location): đây là phương pháp mặt hàng nào thì để chỗ đó và có hiển thị cố định vị trí. Ưu điểm của phương pháp này là rõ ràng, có thể tìm thấy ngay hàng hóa mình cần lấy một cách nhanh chóng. Nhưng nhược điểm là tốn quá nhiều diện tích và không phù hợp với những kho hàng nhỏ có lượng hàng lớn và luân chuyển thường xuyên.
 • Phương pháp sắp xếp vị trí linh hoạt (free location): đây là phương pháp không cố định vị trí cho mặt hàng nào cả. Tất cả các vị trí đều được đánh ký hiệu như A1, A2, B1, B2… và được hiển thị trên sơ đồ kho. Khi một mặt hàng được đặt ở một vị trí nào đó, tên mặt hàng cũng được dán vào vị trí tương ứng ở sơ đồ kho. Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm tối đa diện tích. Nhược điểm là bạn sẽ phải mất thời gian cho việc sắp xếp sơ đồ và hiển thị kho hàng.
4. Theo dõi, kiểm kê hàng hóa định kỳ

Để xác định số liệu thực tế với trên sổ sách có giống nhau không, các doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê. Khi kiểm đếm lại số lượng các mặt hàng, doanh nghiệp cũng có thể phát hiện ra hàng hư hỏng, hàng lỗi hoặc hết hạn. Đây là hoạt động vô cùng cần thiết. Việc kiểm kê thường xuyên cũng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tồn kho dễ dàng và chính xác hơn, hạn chế sai sót và chi phí hủy hàng hỏng. Ít nhất doanh nghiệp nên thực hiện việc này 6 tháng một lần.
5. Vận hành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng tồn kho

Việc áp dụng phương pháp quản lý hàng tồn kho bằng phần mềm là phương pháp khá hiệu quả và chiếm nhiều lợi thế. Bởi vì với phương pháp này thì bất cứ khi nào và ở đâu, doanh nghiệp cũng có thể tra cứu được tồn kho một cách chính xác, có thể lên số lượng đặt hàng nhanh chóng, giảm tình trạng hàng hóa tồn quá nhiều hoặc thiếu hụt. Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng có thể biết được mặt hàng nào luân chuyển chậm để giảm lượng đặt hàng nhằm tiết kiệm chi phí và ưu tiên những mặt hàng đem lại lợi nhuận lớn hơn.

Tất cả những vấn đề này đều được hỗ trợ đắc lực nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý kho hàng của BRAVO.
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
ke-toan-truong.jpg

Căn cứ Khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán, quy định người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Xét Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: "Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiềm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật Kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận".

>> Chính sách thuế, kế toán, kiểm toán quan trọng có hiệu lực từ tháng 5/2018.
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Một số chính sách tài chính quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2018

chinh-sach-moi-thang-4.jpg
1. Chính sách về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
Quy định cụ thể tại Thông tư 59/2018/TT-BTC. Cụ thể, kể từ 01/9/2018, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang hoạt động cần điều chỉnh giảm vốn nhà nước trong các trường hợp sau:
 • Cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ tình hình thực tế của DN;
 • Sự cần thiết phải giảm quy mô hoạt động… để xác định vốn điều lệ giảm và báo cáo Thủ tướng quyết định xử lý giá trị vốn điều lệ giảm;
 • Trường hợp cơ cấu lại vốn nhà nước tại DN theo hình thức tách DN theo quy định tại điểm d, Khoản 2 Điều 19 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015;
Thời hạn áp dụng mức vốn điều chỉnh lại thì mức vốn điều lệ của DNNN sẽ được phê duyệt và điều chỉnh áp dụng ít nhất là 03 năm kể từ ngày ban hành Quyết định phê duyệt mức vốn điều lệ.

2. Chính sách liên quan đến hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
Thông tư 37/2016/TT-NHNN sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/9/2018. Nhờ vậy, việc thanh toán nợ giữa các thành viên mà không là đơn vị NHNN phải có hợp đồng ủy quyền trước. Nếu là thanh toán giữa các thành viên là đơn vị NHNN với các thành viên không phải là đơn vị NHNN thì phải có văn bản thỏa thuận trước.

Trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán nợ giữa các thành viên phải gồm các yếu tố sau: Hạn mức tối đa của một Lệnh thanh toán Nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận; Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán Nợ giữa các thành viên.

3. Quy định Thông tư số 67/2018/TT-BTC về Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
Theo đó, quyền khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công được quy định như sau: Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong CSDLQG về tài sản công;
Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong CSDLQG về tài sản công;
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong CSDLQG về tài sản công có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong CSDLQG.
Nội dung chuẩn các thông tin quy định trên CSDLQG về tài sản công được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 67/2018/TT-BTC.

4. Quy định về đầu tư kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài
Theo đó, thời hạn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nội dung công bố điều kiện đầu tư - kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài là 05 ngày làm việc (quy định hiện nay là 5 ngày) kể từ ngày văn bản pháp quy được ban hành.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trình văn bản hợp nhất cho Bộ trưởng ký xác thực trong thời hạn: Đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản sửa đổi, bổ sung do Văn phòng Chính phủ gửi đến;

Đối với Thông tư/Thông tư liên tịch: 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất và trình Bộ trưởng ký xác thực văn bản hợp nhất.

>> Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2018.
Theo Tạp chí tài chính
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Tổng hợp các yêu cầu tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp có liên quan đến toàn bộ hoạt động SXKD cho một nhóm cụ thể dưới cơ quan lớn hơn và rộng hơn cả nhu cầu ban của quản trị doanh nghiệp. Bởi vậy, vị trí kế toán tổng hợp đòi hỏi ngoài các kiến thức cơ bản còn phải có khả năng bao quát và chuyên sâu hơn vị trí các kế toán viên khác. Hãy cùng xem 02 nhóm yêu cầu tuyển dụng cơ bản và lợi thế cạnh tranh tuyển dụng cho vị trí Kế toán tổng hợp trong một doanh nghiệp là như nào qua bài chia sẻ sau:
Yeu-cau-co-ban-cua-mot-ke-toan-tong-hop.jpg
1. Các yêu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp và yêu cầu cơ bản:
 • Có kinh nghiệm từ 02 năm với vị trí kế toán hoặc kế toán tổng hợp
 • Giám sát toàn bộ quy trình kế toán thông thường như theo dõi công nợ, ghi sổ nhật ký, đồng thời các bút toán kết chuyển hàng tháng
 • Thực hiện theo dõi và thao tác tất cả các tài khoản thanh toán, đồng thời kiểm tra kích hoạt và giao dịch
 • Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong quá trình đối chiếu tài khoản hàng tháng
 • Theo dõi quá trình đối chiếu tài khoản được ủy quyền
 • Quản lý tất cả các giao dịch ngân hàng và giám sát thủ tục ghi nhận dữ liệu hàng tháng.
 • Phân tích các tài khoản sổ cái thường xuyên.
 • Chuẩn bị ghi sổ nhật ký và tổng hợp sổ cái cho các tài khoản phụ.
 • So sánh báo cáo ngân hàng trên cơ sở hàng tháng.
 • Thiết kế và chuẩn bị kế hoạch kiểm toán cho quá trình kiểm toán bên ngoài.
 • Hỗ trợ đảm bảo an toàn cho các chi phí nội bộ trong công ty.
 • Theo dõi việc đối chiếu tài khoản, thuế và việc tính toán bao gồm chi phí kế toán cộng với quá trình ghi nhận dữ liệu của nhà máy.
 • Xây dựng và phát triển tất cả các báo cáo và đưa ra các phương án trình bày để sử dụng lặp đi lặp lại.
2. Những lợi thế (nếu có) của ứng viên khi ứng tuyển vị trí kế toán tổng hợp
 • Kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị cùng ngành
 • Có khả năng xây dựng kế hoạch ngân sách cho các quy trình theo yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Phân tích và dự báo yêu cầu tài chính cho doanh nghiệp.
 • Giám sát và đảm bảo hiệu quả làm việc của tất cả các giao dịch tài chính trong một công ty.
 • Tổ chức tất cả các chương trình liên quan đến các vấn đề tài chính của công ty và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đề ra về ngân sách.
 • Quản lý và duy trì các chương trình và tài liệu liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm kế hoạch và và chương trình trong tương lai.
 • Đánh giá các phương pháp và quy trình hiện tại bao gồm việc nâng cấp quá trình phát triển quy trình.
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2019
Dưới đây là những chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng 4/2019, chúng tôi điểm lại để các bạn lưu ý
 • Kiểm toán nội bộ bắt buộc với 3 trường hợp
Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ 1/4/2019 thì sẽ có 3 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc thực thi đó là:
- Công ty niêm yết.
- Doanh nghiệp có số vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, là công ty mẹ hoạt động mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
Nếu nằm 1 trong 3 trường hợp này thì doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho đúng quy định.
 • Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Kể từ ngày 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CPngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định trước đó là 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ) cũng chính thức có hiệu lực.
 • Quy định về việc góp họ, hụi, biêu, phường
Kể từ ngày 5/4/2019, Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực. Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ); văn bản thỏa thuận; điều kiện gia nhập/ rút khỏi/ làm thành viên, chủ họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên cũng như chủ họ. Ngoài ra, quy định lãi suất chơi hụi không được vượt quá 20%/năm.
 • Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (CAND)
Việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.
 • Sửa đổi quy định về đảm bảo an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về vấn đề an toàn công trình dầu khí trên đất liền thì được quy định rõ tại Nghị định 25/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.

Có thể bạn quan tâm: >>> Chính sách mới về kiểm toán nội bộ
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2019
Dưới đây là những chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng 4/2019, chúng tôi điểm lại để các bạn lưu ý
 • Kiểm toán nội bộ bắt buộc với 3 trường hợp
Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ 1/4/2019 thì sẽ có 3 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc thực thi đó là:
- Công ty niêm yết.
- Doanh nghiệp có số vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, là công ty mẹ hoạt động mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
Nếu nằm 1 trong 3 trường hợp này thì doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho đúng quy định.
 • Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Kể từ ngày 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CPngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định trước đó là 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ) cũng chính thức có hiệu lực.
 • Quy định về việc góp họ, hụi, biêu, phường
Kể từ ngày 5/4/2019, Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực. Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ); văn bản thỏa thuận; điều kiện gia nhập/ rút khỏi/ làm thành viên, chủ họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên cũng như chủ họ. Ngoài ra, quy định lãi suất chơi hụi không được vượt quá 20%/năm.
 • Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (CAND)
Việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.
 • Sửa đổi quy định về đảm bảo an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về vấn đề an toàn công trình dầu khí trên đất liền thì được quy định rõ tại Nghị định 25/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.

Có thể bạn quan tâm: >>> Chính sách mới về kiểm toán nội bộ
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2019
Dưới đây là những chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng 4/2019, chúng tôi điểm lại để các bạn lưu ý
 • Kiểm toán nội bộ bắt buộc với 3 trường hợp
Theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ 1/4/2019 thì sẽ có 3 trường hợp doanh nghiệp bắt buộc thực thi đó là:
- Công ty niêm yết.
- Doanh nghiệp có số vốn Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, là công ty mẹ hoạt động mô hình công ty mẹ - công ty con.
- Doanh nghiệp Nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
Nếu nằm 1 trong 3 trường hợp này thì doanh nghiệp cần lưu ý để thực hiện cho đúng quy định.
 • Sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ
Kể từ ngày 10/04/2019, Nghị định số 20/2019/NĐ-CPngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định trước đó là 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ) cũng chính thức có hiệu lực.
 • Quy định về việc góp họ, hụi, biêu, phường
Kể từ ngày 5/4/2019, Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường chính thức có hiệu lực. Nghị định 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là họ); văn bản thỏa thuận; điều kiện gia nhập/ rút khỏi/ làm thành viên, chủ họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên cũng như chủ họ. Ngoài ra, quy định lãi suất chơi hụi không được vượt quá 20%/năm.
 • Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân (CAND)
Việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong công an nhân dân được Chính phủ quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP ngày 25/2/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2019.
 • Sửa đổi quy định về đảm bảo an toàn công trình dầu khí trên đất liền
Về vấn đề an toàn công trình dầu khí trên đất liền thì được quy định rõ tại Nghị định 25/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/4/2019.

Có thể bạn quan tâm: >>> Chính sách mới về kiểm toán nội bộ
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Từ 01/4/2019, chính thức áp dụng quy định mới về kiểm toán nội bộ

Ngày 21/01/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, Nghị định này có hiệu lực từ 01/04/2019 được đánh giá là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ hiện nay tại các đơn vị...

chinh-sach-moi-thang-4.jpg


Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, những đơn vị sự nghiệp công lập cũng như doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Nghị định này được xem là bộ khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty niêm yết, các đơn vị, DN có vốn sở hữu Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con.
Hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm hướng đến mục tiêu từ việc kiểm tra cũng như đánh giá cũng như tư vấn kiểm toán nội bộ để đưa ra những đảm bảo mang tính khách quan, độc lập cùng các khuyến nghị. Với tất cả nguyên tắc kiểm toán nội bộ phải lưu ý là luôn tuân thủ tính độc lập, tính khách quan cũng như chấp hành đúng theo đúng pháp luật.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Nghị định này gồm các đơn vị trong khu vực công, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

Để tạo thuận lợi cho các đơn vị khi quy định đi vào thực tiễn, Bộ Tài chính còn ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ cho 4 đối tượng phải thực hiện việc kiểm toán nội bộ quy định tại Nghị định, trong đó có các DN, ban hành quy định về chuẩn mực kiểm toán nội bộ.

Nghị định 05/2019/NĐ-CP ra đời được đánh giá là phù hợp với bối cảnh quản trị công ty đang được thúc đẩy mạnh ở Việt Nam, cùng với đó là luật Chứng khoán đang được sửa đổi và nguyên tắc quản trị công ty dự kiến được ban hành, Nghị định 05/2019/NĐ-CP được kì vọng sẽ giúp đảm bảo tốt hơn lợi ích của các nhà đầu tư đang tham gia thị trường, đồng thời nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

>>> Có thể bạn quan tâm: Những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 4/2019
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Chi tiết cách xử lý khi mất hóa đơn GTGT đầu vào

Có rất nhiều nguyên nhân hủ quan hoặc khách quan mà nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động thực tiễnlàm mất hóa đơn giá trị gia tăng – GTGT (liên 2 – liên giao cho khách hàng). Vậy, trong trường hợp này cách xử lý như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài viết dưới đây.
chi-tiet-cach-xu-ly-khi-mat-hoa-don-gtgt-dau-vao-01.pngLập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn, rồi gửi về cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đó là trách nhiệm mà bên làm mất hóa đơn phải làm khi khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn theo hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội

Mẫu báo cáo là mẫu BC21/AC ban hành kèm theo phụ lục 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.Nếu trường hợp mất hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) mà liên quan tới bên thứ ba như đơn vị chuyển phát nhanh hóa đơn, thì căn cứ vào việc bên thứ ba này là do người bán hay người mua thuê để xác định trách nhiệm, tiến hành xử phạt với người bán hoặc người mua (quy định tại Khoản 4 và Khoản 6 Điều 1 Thông tư số 176/2016/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn).

Trong thời gian không quá 05 ngày được tính kể từ ngày xảy ra việc mất hóa đơn khi đó các bên phải tiến hành ngay việc thông báo với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cũng như lập báo cáo về việc mất hóa đơn. Trường hợp ngày thứ 05 (tức ngày cuối cùng) mà trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, thì doanh nghiệp cần lưu ý rằng vào ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó được tính là ngày cuối cùng của thời hạn.

Cùng với việc đó, bên bán cũng như bên mua phải lập biên bản ghi nhận sự việc. Nội dung biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký đồng thời ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu trên biên bản (nếu có); người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua. Bên mua được sử dụng hóa đơn để làm chứng từ kế toán cũng như kê khai thuế, điều kiện là bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của bên bán kèm theo biên bản về việc mất liên 2 hóa đơn.

Bên bán và bên mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC, bên mua được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi phí phát sinh do sử dụng dịch vụ của bên bán nêu trên.

>>> Có thể bạn quan tâm: Các công việc kế toán cần là trong tháng 4/2019
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Cách lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mới nhất

Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất thì tất cả các doanh nghiệp kể cả những doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan Thuế theo Quý. Chỉ những doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế; các doanh nghiệp có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thì phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
tinh-hinh-su-dung-hoa-don-theo-quy-moi-nhat.jpg


1. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý
Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì cần thực hiện những bước như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK thuế.
Bước 2: Vào Menu à “Kê khai” à “Hóa đơn” à “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/Ac)”.
Bước 3: Chọn “Kỳ báo cáo” (chỗ nào thường sẽ mặc định là quý hiện tại) à Chọn các phụ lục cần kê khai “Kỳ báo cáo cuối cùng” hoặc “Chuyển địa điểm” à “Đồng ý”. Khi đó màn hình báo cáo sẽ được hiển thị trên phần mềm.

tinh-hinh-su-dung-hoa-don-theo-quy-moi-nhat.png


Bước 4: Click vào nút “Ghi”, nếu có lỗi phần mềm sẽ tự động thông báo.
Bước 5: Nếu thành công, các bạn ấn nút “Kết xuất XML” rồi nộp cho cơ quan Thuế.
2. Cách nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn online
Còn dưới đây là các thức nộp hóa đơn online theo quy định của pháp luật
Bước 1: Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn
Giao diện màn hình đăng nhập sẽ hiển thị, các bạn thực hiện đăng nhập.
Bước 2: Click chọn “Nộp tờ khai” à Nộp tờ khai XML” à “Chọn tệp tờ khai” à “Ký điện tử” à “Thành Công” à “Nộp tờ khai”.
Bước 3: Kiểm tra sau khi nộp.
Sau khi nộp tờ khai, các bạn truy cập vào tab “Tra cứu” à “Tra cứu tờ khai” à Tờ khai: BC/26AC- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn à Nhập thời gian tra cứu.

Để thực hiện tốt các công việc của mình thì doanh nghiệp nắm vững các bước trên và làm đúng lộ trình này.
 • Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý:
Với thời hạn nộp hóa đơn thì doanh nghiệp cần thực hiện đúng theo điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC: Hạn nộp chậm nhất cho Quý I của năm vào ngày 30/04; Hạn nộp chậm nhất cho Quý II vào ngày 30/07; Hạn nộp chậm nhất cho Quý III vào ngày 30/10; Hạn nộp chậm nhất cho Quý IV vào ngày 30/01 của năm sau.
Với kế toán thì hạn nộp này là vô cùng quan trọng giúp họ cân đối để thực hiện công việc của mình tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm: Phân hệ phần mềm kế toán của BRAVO 8
 
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành
Tổng hợp các cách đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

Trong năm 2019, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn đóng 1 lần, đóng hàng tháng, hay 3 tháng… cho nhiều năm để được hưởng lương hưu.

Những thông tin dưới đây dựa vào Khoản 1, Điều 9, Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính Phủ.


1. Đóng BHXH hàng tháng

22% mức thu nhập của tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn chính là mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng hiện nay. Cần lưu ý một điểm đó là mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng và thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
bao-hiem-tu-nguyen.jpg


2. Đóng BHXH 3 tháng một lần
Mức đóng theo cách này được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3.

3. Đóng BHXH 6 tháng một lần
Với cách này, mức đóng bằng mức đóng hàng tháng nhân với 6.

4. Đóng BHXH 12 tháng một lần
Mức đóng BHXH được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 12.

5. Đóng BHXH một lần cho nhiều năm về sau nhưng đóng không quá 5 năm một lần
Khi này, mức đóng sẽ được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

6. Đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu
Trường hợp những cá nhân tham gia BHXH đã đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi hưởng lương hưu theo quy định, tuy nhiên có lý do nào đó thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Tổng mức đóng các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng. Đây là công thức tính BHXH hiện nay.
Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng từ 3 tháng trở lên, tuy nhiên thời gian sau đó lại ngưng tham gia BHXH tự nguyện cũng như chuyển qua đóng BHXH bắt buộc, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết hay Tòa án tuyên bố là đã chết thì sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó. Số tiền được hoàn trả này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có); và sẽ trả cho người tham gia BHXH tự nguyện hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động.

Xem thêm
>> Chi tiết quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA