Lưu ý về thời điểm và điều kiện xét miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Để việc miễn thuế xuất khẩu (XK) đối với sản phẩm tái chế từ chất thải đảm bảo đúng quy định, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh rà soát, kiểm tra sau thông quan tất cả các trường hợp đã giải quyết miễn thuế trong giai đoạn từ 1/9/2016 đến 31/12/2021.

Trong đó, lưu ý, mặc dù chính sách miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế đã được quy định từ 1/9/2016 tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP (khoản 3 Điều 25, khoản 6 Điều 40). Tuy nhiên, giai đoạn từ 1/9/2016 đến trước 1/7/2019, Bộ Tài nguyên & Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm tái chế từ chất thải nên Hải quan sẽ không có căn cứ xét miễn thuế.

Đối với giai đoạn từ 1/7/2019 đến 31/12/2021, chính sách miễn thuế XK cho sản phẩm tái chế từ chất thải sẽ thực hiện theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Theo đó, doanh nghiệp chỉ được miễn thuế khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Sản phẩm tái chế xuất khẩu phải được nêu trong dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

- Sản phẩm tái chế xuất khẩu phải được sản xuất trong thời gian Giấy phép xử lý chất thải, Dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải còn hiệu lực.

- Khối lượng sản phẩm xuất khẩu và tiêu thụ bán trong nước (nếu có) thực tế phải phù hợp với năng lực, công suất sản xuất của cơ sở xử lý chất thải.

- Đối với phần nguyên liệu pha phối trong sản phẩm xuất khẩu, không có nguồn gốc từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thì doanh nghiệp thực hiện hoạch toán riêng và nộp thuế XK.

Ngoài ra, lưu ý, trường hợp doanh nghiệp mua lại sản phẩm tái chế từ cơ sở xử lý chất thải để xuất khẩu sẽ không được miễn thuế theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Giai đoạn từ 2022, chính sách miễn thuế XK đối với sản phẩm tái chế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA