Tạm thời chưa có cơ sở xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3652/TCHQ-TXNK ngày 5/9/2022 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Tổng cục Hải quan cho rằng hiện nay do Bộ Tài nguyên & Môi trường chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK theo điểm b khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 nên cơ quan hải quan không có cơ sở xem xét miễn thuế cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 8240/BTC-TCHQ ngày 19/8/2022 đề nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường sớm ban hành Danh mục hoặc tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK để tháo gỡ vướng mắc.

Giai đoạn từ ngày 1/7/2019 - 10/1/2022, Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã có quy định tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK (là sản phẩm được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải); tuy nhiên, Nghị định 40 đã hết hiệu lực, thay bằng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và trong Nghị định 08 không có quy định tiêu chí xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA