Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

  • Thread starter anhvandc
  • Ngày gửi
T

tuyetketoan

Sơ cấp
28/11/06
34
0
6
34
Hà nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá vào cuối năm, hiện tại đang áp dụng Thông tư 201/2009/TT_BTC ngày 15/10/2009, theo thông tư này thi đánh giá chênh lệch cuối năm với các khoản mục có gốc ngoại tệ như sau:
Lãi chênh lệch tỷ gía hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Sau khi bù trừ):
1) Nợ ngắn hạn (< = 1 năm), tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển:
+ Không hạch toán vào Thu nhập.
+ Để số dư trên Báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược để xóa số dư.
2) Nợ dài hạn (>1 năm) bao gồm phải thu và phải trả:
+ Hạch toán vào Thu nhập tài chính trong năm và được tính vào thu nhập khi tính thuế TNDN.
Lỗ chênh lệch tỷ gía hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Sau khi bù trừ):
1) Nợ ngắn hạn (< = 1 năm), tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển:
+ Không hạch toán vào Chi phí.
+ Để số dư trên Báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược để xóa số dư.
2) Nợ dài hạn (>1 năm) bao gồm phải thu và phải trả:
+ Hạch toán vào Chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
+ Nếu hạch toán CLTG vào chi phí làm cho KQKD của Công ty bị lỗ thì có thể phân bổ (không quá 5 năm) cho năm sau để Công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí ít nhất cũng phải bằng CLTG của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó.
 
N

nhoa

Sơ cấp
2/7/11
15
0
0
28
gia lâm - hà nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

sao theo quyết định 15 thì lại đánh giá vào cuối năm hả bạn????????????????
thế là không cần làm theo quyết định 15 hả????????????
 
D

ducthuyenvn

Sơ cấp
5/2/09
29
0
6
Long Biên
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Mình có ý kiến tham gia thế này
1. QĐ 15 là chế độ kế toán, hướng dẫn các DN hạch toán theo chế độ. Chế độ ban hành từ năm 2006 (Đã lâu). CHúng ta hạch toán kế toán vẫn phải theo QĐ 15 nhưng làm kế toán không phải chỉ thực hiện theo chế độ kế toán, mà phải nắm rõ chính sách thuế, và thực hiện theo chính sách thuế mới là quan trọng vì nó liên quan đến chi phí, lợi nhuận, thuế TNDN phải nộp của Công ty bạn. Nếu bạn ko thực hiện đúng chính sách thuế, bạn sẽ bị loại chi phí khi tính thuế TNDN (Vì các bác thuế có một nguyên tắc bất di bất dịch là tận thu).
2. Vấn đề của bạn là hàng năm bạn ko đánh giá lại các khoản chênh lệch tỷ giá (Cứ thấy tiền là chi, là trả cho nhà cung cấp; còn xử lý tiền đấy như thế nào thì ko được quan tâm) Để đến lỗi tài khoản ngoại tế 112 dư là 400$ nhưng tiền việt lại là 2 tỷ. Chúng ta cần phải lập bảng kê xử lý theo từng lô thanh toán một làm căn cứ hạch toán điều chỉnh.
3. về chênh lệch tỷ giá có rất nhiều thông tư hướng dẫn điều chỉnh (nhiều đến lỗi hỏi mấy bác thuế, rồi xoay lại các bác cứ cuống cả lên). Theo tôi bạn lên thực hiện theo thông tư 18/2011/TT-BTC là mới nhất như sau:
- Các khoản tiền mặt, tiền gửi NH có gốc ngoại tế, khi đánh giá chênh lệch tỷ giá thì ko được tính vào chi phí hợp lý (Trang 7 của thông tư) Đây là điều bất lợi cho bạn và nếu bạn hạch toán như của bạn nhưng thay vì 515 bằng 635 thì cũng bị loại ra tính thuế.
- Nhưng thông tư có ghi là chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí; nếu lỗ thì được tính vào chi phí kinh doanh của cty bạn (Đây là hướng giải quyết vấn đề của bạn)
4. Theo mình giải quyết vấn đề của bạn như sau:
a. Lập bảng kê các lô thanh toán cho nhà cung cấp (Gồm các cột: TT; ngày thanh toán; số tiền USD thanh toán; tỷ giá nhập, tỷ giá thanh toán; chênh lệch tỷ giá theo lô)
b. Căn cứ vào bảng kê trên hạch toán điều chỉnh Nợ 331/có 112 (Cho từng nhà cung cấp): Với bước này thì dư nợ 112 của bạn USD = tiền Việt nam theo đúng tỷ giá cuối kỳ báo cáo.
c. Đánh giá chênh lệch tỷ giá các khoản thanh toán cho nhà cung cấp hàng hóa vật tư (Cái này liên quan trực tiếp đến doanh thu chi phí của Cty nhé) Nợ 635/Có 331 cho từng nhà cung cấp.
d. Bạn đánh giá lại tỷ giá khoản tiền NH 400$ theo chênh lệch tỷ giá cuối kỳ báo cáo so với tỷ giá hiện nay : Nợ 112/Có 413: Bước này để xác định số dư 112 USD = với số dư tiền mặt theo tỷ giá hiện nay.
5. Đây là cách làm của mình, bạn có thể tham khảo và các bạn đồng nghiệp có thể cho ý kiến là đúng hay sai để tư vấn cho bạn này
Thanks các bạn !
 
S

sang som

Sơ cấp
12/12/12
12
0
0
8
nghe an
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

công ty em đang trong thời gian ĐTXDCB có các nghiêp vụ phát sinh sau:
1. Góp vốn chủ sở hữu: N1122/411: 280.464*20.930=5.870.111.520
2. Mua đô: N1122/1121:50*20.870=1.043.500
3.Bán đô: N1121/1122:280.414*20.935=5.870.467.090
4.Tạm ứng tiền hàng từ nước ngoài:N1122/131:4.982*20.930=104.273.260
5.Phí ngân hàng: N142/1122: 2,74*20930=57.389
6. Lãi nhập vốn: N1122/515: 1,57*20860=32750
Cuối năm: chênh lệch tỷ giá: Tồn 1122 LÀ 80,83 usd tiền việt là 331.551 TỶ giá liên ngân hàng là 20.830
N1122/413: 80,83*20.830=1.683.689-331.551=1.352.138
Kết chuyển: N413/515:1.352.138
xin hỏi các anh(chị)em hạch toán như trên có đúng không (cty em chưa ký hợp đồng xuất khẩu, cũng chưa xuất háng mới chỉ có ứng tiền trước thôi)
 
N

naibambih2

Sơ cấp
14/7/11
16
0
0
30
Ha Noi
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Theo mình thì :chênh lệch áp dụng thông tư 179/2012 BTC bạn nhé.
Điều 5. Xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động:
Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán. Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (sau khi bù trừ số chênh lệch tăng và chênh lệch giảm) được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, thời gian phân bổ không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

Như vậy là kết chuyển luôn vào lãi lỗ hoạt động tài chính.
Và sử dụng tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi công ty bạn có tài khoản.
 
T

TrinhLTT

Guest
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

công ty em đang trong thời gian ĐTXDCB có các nghiêp vụ phát sinh sau:
1. Góp vốn chủ sở hữu: N1122/411: 280.464*20.930=5.870.111.520
2. Mua đô: N1122/1121:50*20.870=1.043.500
3.Bán đô: N1121/1122:280.414*20.935=5.870.467.090
4.Tạm ứng tiền hàng từ nước ngoài:N1122/131:4.982*20.930=104.273.260
5.Phí ngân hàng: N142/1122: 2,74*20930=57.389
6. Lãi nhập vốn: N1122/515: 1,57*20860=32750
Cuối năm: chênh lệch tỷ giá: Tồn 1122 LÀ 80,83 usd tiền việt là 331.551 TỶ giá liên ngân hàng là 20.830
N1122/413: 80,83*20.830=1.683.689-331.551=1.352.138
Kết chuyển: N413/515:1.352.138
xin hỏi các anh(chị)em hạch toán như trên có đúng không (cty em chưa ký hợp đồng xuất khẩu, cũng chưa xuất háng mới chỉ có ứng tiền trước thôi)
Chào bạn, Theo thông tư 179 thì hạch toán thẳng vào 515 hoặc 635. Ko hạch toán vào 413.
Bạn vào đây tham khảo thêm:
http://www.omega.com.vn/content/45/151/Thong-tu-179-va-nhung-thay-doi-ve-chenh-lech-ty-gia.html
 
xuli

xuli

Sơ cấp
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Bạn vẫn đánh giá lại số ngoại tệ đó thôi. Thực tế thì số ngoại tệ đó đã được cộng dồn vào tài khoản tiền của công ty bạn rồi còn gì. Nếu năm 2008 bạn đã đánh giá lại rồi thì không khớp với số dư Ngân hàng ở thời điểm cuối năm như thế nào?
 
C

chau_leminh

Sơ cấp
4/7/07
21
0
0
ha noi
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Các bác thông thái ơi! Cho em hỏi chút!
Bên em có 1 tài khoản USD, khi hạch toán thì phải hạch toán theo VND và theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Sang tháng 8 tỷ giá thay đổi, em muốn hỏi là số dư tài khoản USD sang tháng 8 có phải đánh giá chênh lệch tỷ giá ko ạ?
Mong câu trả lời của các bác sớm!
Em cảm ơn!
 
H

hoangngan12

Sơ cấp
8/8/13
5
0
0
32
hà nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Làm thế này đau đầu qua nhưng vẫn phải cố gắng thui. toàn số là số thui
 
H

hoangkhoidlk2

Thành viên thân thiết
9/3/09
68
0
6
33
Hà Nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Sao lại phải đánh giá lại chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ vào cuối tháng nhỉ, bạn lập báo cáo tài chính khóa sổ cuối mỗi tháng à?
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
33
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

CLTG chỉ đánh giá lại vào cuối năm tài chính các bạn nhé
 
L

lytieulong2013

Sơ cấp
15/9/13
7
0
1
33
HCM
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Tại sao mình sinh ra lại làm kế toán nhỉ.
 
H

hoacomay1221

Sơ cấp
29/1/13
0
0
0
ha noi
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Thanks you các bác, em mới làm kế toán nên nhiều việc không biết
 
S

simthanglong2

Sơ cấp
26/8/13
2
0
0
ha noi
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

E cũng đang có thắc mắc như trên. cảm ơn các anh chị vè bài viết
----------------------------------------------------------------------------------
Chuyên cung cấp sim số đẹp giá rẻ
Sim năm sinh | sim số đẹp |Sim ngày tháng năm sinh
Hotline : 0983.65.6699 -0918.63.6699
 
B

bancayxaygame

Sơ cấp
5/5/13
2
0
1
40
vinh
gameibet88.org
Ðề: Tiền gửi ngân hàng bị âm

Các a chị ơi cho e hỏi là:
Đầu năm công ty em góp thêm vốn là 9985USD tại thời điểm đó tỷ giá là 16090 vậy quy ra VNĐ là 160.658.650.Vấn đề là:
Mỗi lần cty đi rút tiền thì chỉ rút ít một.
VDụ ngày 01/04 rút :2000
Tỷ giá ngày 01/04 : 16120
vậy số tiền VNĐ rút là 32.140.000
Các lần sau tíêp tục rút như thế.Mỗi ngày rút tỷ giá USD lại khác nhau
cho đến khi trong tài khoản chỉ còn lại rất ít .
Cuối năm khi e hoạch toán số tiền ngân hàng lại bị âm trong khi thực tế tài khoản vẫn còn ít tiền.
Vậy e muốn hỏi giờ e phải điểu chỉnh số tiền âm như nào, mặc dù tiền chuyển vào và rút ra thể hiện trên sổ phụ ngân hàng là ko âm(sổ phụ thể hiện bằng USD mỗi lần đi rút NH đã quy đổi VNĐ và e hoạch toán theo VNĐ). Giờ e pải sửa ra sao, chỉ dẫn giùm e với, e cảm ơn các a chị rất nhiều.
Cái này bạn phải đánh giá lại tỷ lệ chênh lệch theo kỳ nạn rút thì sẽ đúng thôi bạn ah
 
H

hanquangdu

Sơ cấp
11/7/12
0
0
0
Hà Nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Hic, minh con chua hieu noi dung cau hoi lam
 
nguyenthiloan04

nguyenthiloan04

Sơ cấp
29/7/13
35
3
8
Hà Nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

"Đánh giá chênh lệch tỉ giá.
Việc đánh giá chênh lệch tỉ giá có cần fải thực hiện mỗi tháng ko nhỉ?
Bên cty mình cuốii năm mới đối chiếu trong tknh ngoại tệ số dư vnd, số dư usd, và tỉ giá. rồi mới thực hiện đánh giá chênh lệch tỉ giá để số dư ngoại tệ x tỉ giá thời điểm = số dư vnd hạch toán (tcả đều trong tk ngoại tệ)

Như vậy có đúng luật ko nhỉ?
tks
4eyes"

==> Em thấy trên phần mềm Misa ở chỗ nghiệp vụ=>tổng hợp=>luôn có 3 phần :1. Chênh lệch tỷ giá do tính tỷ giá xuất quỹ,;2 Đánh giá chênh lệch tỷ giá (trên các nghiệp vụ mua bán, chi, thu bằng ngoại tệ) ;3. Đánh giá lại tỷ giá.
Cái số 1 thì cho phép chọn theo tháng để tính ra tỷ giá xuất quỹ của tháng đó, rồi nếu trong tháng đó có các vụ xuất ngoại tệ nào, nó sẽ tính tự động chênh lệch giữa tỷ giá xuất quỹ với tỷ giá ghi nhận theo ngân hàng tại thời điểm xuất quỹ. cái này ví dụ công ty chỉ có 1 tài khoản ngoại tệ thì PM mới làm được, còn từ 2 trở lên phải tính tay, phần ềm chịu chết luôn!
số 2. Sẽ tính chênh lệch tỷ giá sinh ra do sự chênh lệch giữ tỷ giá ghi nhận doanh thu và tỷ giá khi nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Chỉ làm được trên phân hệ mua-bán
Sổ. Đánh giá lại tài khoản gốc ngoại tệ vào cuối kì, làm 1 bút toán duy nhất vào cuối năm.

==> Như vậy có nghĩa là có những thứ phải làm théo tháng, theo lần phát sinh, và theo năm. Thế nên người viết phần mềm kế toán mới cần chia ra như vậy.
 
Q

quangthanh301080

Sơ cấp
7/12/13
6
0
1
Hà Nội
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Cho em hỏi tí cty em khách trả tiền vào TK JPY của cty
bây giở em phải nhân với tỷ giá của ngân hàng mà cty đặt TK hay theo tỷ giá của NH nhà nước công bố

Các anh nào biết viết hóa đơn xuất khẩu cho em xin mẫu với em mới làm về lĩnh vực xuất khẩu nên xin được chỉ giáo
 
Sửa lần cuối:
K

kinhtehce

Sơ cấp
20/3/14
2
0
0
huế
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Mọi nguời cho em hỏi với. nếu như doanh nghiệp nợ người bán là bằng tiền VNĐ nhưng khi trả lại trả bằng cả tiền VNĐ và USD thì có đánh giá chênh lệchtỷ giá không ạ. em cảm ơn
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
33
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Đánh giá chênh lệch tỉ giá.

Mọi nguời cho em hỏi với. nếu như doanh nghiệp nợ người bán là bằng tiền VNĐ nhưng khi trả lại trả bằng cả tiền VNĐ và USD thì có đánh giá chênh lệchtỷ giá không ạ. em cảm ơn
Bạn sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá đồng USD khi mua vào và khi thanh toán.
 

Thành viên trực tuyến

  • Đại úy BHB

Xem nhiều

TEXT LINK