Hạch toán 30% thuế TNDN đc miễn giảm theo QD48

  • Thread starter dongsuoitrong19
  • Ngày gửi
D

dongsuoitrong19

Guest
14/9/09
13
0
0
vĩnh phúc
Các bạn ơi! giúp mình với: Mình làm kế toán cho DNN nên chế độ kế toán mình áp dụng là QD 48. Đầu năm nay thì DN mình có đc miễn giảm 30% thuế TNDN theo nghị định của CP. VD: Thuế TNDN tạm tính phải nộp (25%) là:1.355.000d, đc miễn giảm 30% của số 1.355.000d là:406.500d, vậy số thuế còn phải nộp là:948.500d.
Theo QD 15 thì phần thuế TNDN miễn giảm này sẽ hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển, còn theo QD 48 thì hạch toán vào TK nào?
Bây giờ mình mới hạch toán, tìm mãi mà k biết đưa vào TK nào. Xin các bạn nào biết chỉ giúp mình với?!!!
:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hailuakinhte

Guest
12/10/08
4
0
0
42
Trà Vinh
Chào bạn!
Số thuế TNDN tạm tính được miễn, giảm bạn không cần theo dõi. khi tính thuế TNDN tạm tính bạn cứ trừ số thuế được miễn giảm ra trước và hạch toán bình thường.
Theo Vd của bạn thì bạn chỉ cần hạch toán thuế TNDN tạm tính là 948.500đ (=LN trước thuế*25%*%được miễn giảm). Có thế thôi!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA