Tài sản có giá trị thanh lý

  • Thread starter Kitsada
  • Ngày gửi
K

Kitsada

Sơ cấp
17/1/09
12
0
0
TpHCM
Mọi người giúp em giải một số câu trắc nghiệm kế toàn này nhé

1.Tài sản cố định có giá trị thanh lý khi:
a.Có bên thứ ba thoả thuận mua lại tài sản đó vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản.
b.Giá trị thanh lý không thể xác định thông qua giá thị trường
c. Giá trị thanh lý được xác định một cách đáng tin cậy
d. Tất cả đều sai.

2.Các thông tin báo cáo tài chính thường
a. Ko ảnh hưởng đến người sử dụng Báo cáo tài chính
b. Ko có ý nghĩa đối với nhà quản lý đơn vị
c.ko co ý nghĩa với cơ quan thuế
d. Tất cả đều sai

3.Chi phí sản xuất dở dang là :
a. Chi phí được tính hết vào chi phí trong kỳ
b. Hàng tồn kho
c. Chi phí của những sản phẩm hỏng ko sử dụng chưa hoàn thành
d. Tài sản dài hạn

4.Phương pháp tính giá thành phân bước kết chuyển song song chi phí là phương pháp
a. Chỉ tính giá thành bán thành phẩm ở giai đoạn cuối
b. Chỉ tính giá thành bán thành phẩm ở giai đoạn đầu
c. Có tính giá thành bán thành phẩm
d. ko tính giá thành bán thành phẩm

5. Lợi thế thương mai được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
a. Chỉ được ghi nhận khi có thị trường dinh giá
b. ko được ghi nhận là tài sản
c. Đươc ghi nhận là tài sản vì nó được xác định một cách đáng tin cậy
d. Tất cả đều sai

6."Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh" sẽ bao gồm những chỉ tiêu nào:
a.Các chỉ tiêu trên ko đúng
b. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu
c. Tiền chi cho vay, mua các công cụ của đơn vị khác
d. Tiền chi trả lãi vay

7.Tình hình vật liệu A như sau:
Tồn đầu kỳ 200kg,đ/giá: 1200 đồng
+Ngày 5 nhập kho 300kg , đ/giá chưa thuế 1.450đ, thuế 10%. Chi fí vận chuyển 200đ/ kg. Do mua trả tiền ngay nên nghiệp được hưởng Chiết khấu thanh toán bao gồm thuế GTGT 10% là 165đ/kg
+Ngày 7 xuất kho 310kg
+Ngày 10 nhập kho 150kg , đơn giá chưa thuế GTGT là 1353 đ/kg . Chi phí vận chuyển hàng về kho được bên bán chi hộ là 21.000 đ/ kg.
+ Ngày 15 xuất kho 280kg
Biết rằng DN nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ , hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên , xuất kho theo pp nhập trước xuất trước
Tính giá xuất kho ngày 15:
a. 419.370 dong
b. 447.870 dong
c. 406.770 dong
d. 435.270 dong

# Câu số 7 mọi người ghi dùm em cách giải luôn nhé.
thanks !!:015:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA