­Xử lý cách định khoản khi thuế khấu trừ sai

  • Thread starter NgocHoa2911
  • Ngày gửi
N

NgocHoa2911

Sơ cấp
18/11/09
31
0
0
Hà Nội
Mọi người làm ơn giúp mình nhé!! Gấp lắm rồi
Thang 4 công ty mình có mua một thiết bị trị giá 30 triệu, thuế 3 triệu thanh toán bằng tiền mặt
trên tờ khai thuế kế toán không biết đã kê khai cả phần thuế khấu trừ la 3 triệu (cuối năm 2009 mình đã làm tờ khai bổ sung và nộp lại khoản thuế là 3 triệu nhưng không điều chỉnh lại tờ khai của tháng 4 được vì nó liên hệ đến nhiều tháng sau.
Trên sổ sách khi định khoản mình không định khoản phần thuế khấu trừ mà đưa tất cả vào giá trị hàng hoá. Vì vậy mà số thuế được khấu trừ bị lệch mất 3 triệu so với trên tờ khai. Vậy mình làm thế đúng hay sai? hay là mình phải định khoản cả phần thuế vào cho hợp lý với tờ khai. Mọi người làm ơn trả lời giúp mình nhé!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Định khoản đúng rồi , tuy nhiên cuối năm 2009 khai nộp bổ sung 3m rồi thì đương nhiên quyết toán thuế đầu vào đã bị giảm xuống 3m tương ứng (điều chỉnh giảm cuối năm 2009 chứ không phải đ/c tháng 4) vì vậy tổng thuế đầu vào 2009 phải khớp với trên sổ.
Còn nếu cho vào 133 thì sau đó chuyển sang 156 cũng được
 
D

doanthuha203

Trung cấp
8/11/07
85
0
0
41
Nam Dinh
Mọi người làm ơn giúp mình nhé!! Gấp lắm rồi
Thang 4 công ty mình có mua một thiết bị trị giá 30 triệu, thuế 3 triệu thanh toán bằng tiền mặt
trên tờ khai thuế kế toán không biết đã kê khai cả phần thuế khấu trừ la 3 triệu (cuối năm 2009 mình đã làm tờ khai bổ sung và nộp lại khoản thuế là 3 triệu nhưng không điều chỉnh lại tờ khai của tháng 4 được vì nó liên hệ đến nhiều tháng sau.
Trên sổ sách khi định khoản mình không định khoản phần thuế khấu trừ mà đưa tất cả vào giá trị hàng hoá. Vì vậy mà số thuế được khấu trừ bị lệch mất 3 triệu so với trên tờ khai. Vậy mình làm thế đúng hay sai? hay là mình phải định khoản cả phần thuế vào cho hợp lý với tờ khai. Mọi người làm ơn trả lời giúp mình nhé!

Khi bạn nộp lại khoản thuế là 3 tr thì bạn định khoản thế nào??
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA