Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

 • Thread starter muco9
 • Ngày gửi
M

muco9

Sơ cấp
24/5/13
19
0
1
32
Nha Trang
Chào mọi người

Cho em hỏi một vấn đề tí ạ.
Công ty em thuê một miếng đất 50 năm và có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời 2 năm sau xây dựng Cao ốc văn phòng trên đó luôn.
Nếu vậy mình có được ghi nhận miếng đất đó là 241- Xây dựng cơ bản dở dang không ạ.
Và nếu ghi nhận là 241 thì mình có phải trích khấu hao cho miếng đất đó không? hay là đợi Cao ốc hoàn thành mới trích ạ.
Em lăn tăn quá

Thanks mọi người
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Miếng đất đó có thể hạch toán vào TK 213 hoặc TK 242, thường đất thuê thì hạch toán vào TK 242, tuy nhiên được cấp GCNQDĐ thì hạch toán vào TSCĐ vô hình và trích khấu hao trong thời gian sử dụng.
Trong thời gian xây dựng tòa nhà thì vốn hóa khấu hao vào giá trị tòa nhà kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng.
Khi tòa nhà hoàn thành, cho thuê thì hạch toán chi phí khấu hao vào giá vốn kinh doanh trong kỳ.
 
 • Like
Reactions: ldv
M

muco9

Sơ cấp
24/5/13
19
0
1
32
Nha Trang
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Dạ em cảm ơn anh ạ :D
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Chào mọi người
Cho em hỏi một vấn đề tí ạ.
Công ty em thuê một miếng đất 50 năm và có cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời 2 năm sau xây dựng Cao ốc văn phòng trên đó luôn.
Nếu vậy mình có được ghi nhận miếng đất đó là 241- Xây dựng cơ bản dở dang không ạ.
Và nếu ghi nhận là 241 thì mình có phải trích khấu hao cho miếng đất đó không? hay là đợi Cao ốc hoàn thành mới trích ạ.
Em lăn tăn quá
Thanks mọi người
Theo mình:
- miếng đất được ghi nhận 211.3 và KH 50 năm.
- XD cao ốc phụ thuộc vào mục đích sử dụng:
+ Nếu chỉ dùng làm văn phòng, KD nhà hàng, khách sạn ... thì tập hợp chi phí vào 241 khi xong sang 211.
+ Nếu để kinh doanh bán căn hộ ... thì tập hợp vào 154 - 632. Văn phòng dùng 1 phần thì xuất dùng nội bộ.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Trong thời gian xây dựng tòa nhà thì vốn hóa khấu hao vào giá trị tòa nhà kể từ khi tiến hành đầu tư xây dựng...

Chỗ này mình nghĩ không đúng, nguyên giá chỉ bao gồm các chi phí để hình thành nên tòa nhà (ximang, gạch, đá, sắt thép, nhân công...).

Theo mình, trong trường hợp của chủ topic nêu thì theo quy định Miếng đất là TSCĐ vô hình và trích khấu hao vào chi phí trong kỳ từ ngày ghi tăng đến khi kết thúc quyền sử dụng đất, không ghi nhận giá trị khấu hao miếng đất vào giá trị công trình.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Chỗ này mình nghĩ không đúng, nguyên giá chỉ bao gồm các chi phí để hình thành nên tòa nhà (ximang, gạch, đá, sắt thép, nhân công...).

Theo mình, trong trường hợp của chủ topic nêu thì theo quy định Miếng đất là TSCĐ vô hình và trích khấu hao vào chi phí trong kỳ từ ngày ghi tăng đến khi kết thúc quyền sử dụng đất, không ghi nhận giá trị khấu hao miếng đất vào giá trị công trình.
Trong thời gian xây dựng thì mọi khoản chi phí liên quan đến công trình, bao gồm cả chi phí thuê đất (hoặc khấu hao) và chi phí lãi vay phải vốn hóa hết vào công trình chứ bạn. Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ thì sẽ tăng nguyên giá sau này khi hoàn thành; trường hợp xây dựng BĐS, Công trình để bán thì sẽ tăng giá vốn hàng hóa khi bán.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Trong thời gian xây dựng thì mọi khoản chi phí liên quan đến công trình, bao gồm cả chi phí thuê đất (hoặc khấu hao) và chi phí lãi vay phải vốn hóa hết vào công trình chứ bạn.. ..

Trong các quy định về TSCĐ đều không nói đến việc đưa khấu hao đất vào giá trị tòa nhà mà chỉ gồm chi phí xây dựng, lắp đặt, chi phí chuẩn bị mặt bằng để xây dựng.
 
Sửa lần cuối:
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Trong các định về TSCĐ đều không nói đến việc đưa khấu hao đất vào giá trị tòa nhà mà chỉ gồm chi phí xây dựng, lắp đặt, chi phí chuẩn bị mặt bằng để xây dựng.

Theo mình thì bạn nói đúng vì: Đất là TSCĐ vô hình còn tòa nhà là TSCĐ hữu hình nên không gộp chung được. Còn thời gian KH thì từ khi đưa TS vào sử dụng.
 
 • Like
Reactions: lapbitas
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Trong các quy định về TSCĐ đều không nói đến việc đưa khấu hao đất vào giá trị tòa nhà mà chỉ gồm chi phí xây dựng, lắp đặt, chi phí chuẩn bị mặt bằng để xây dựng.

Theo mình thì bạn nói đúng vì: Đất là TSCĐ vô hình còn tòa nhà là TSCĐ hữu hình nên không gộp chung được. Còn thời gian KH thì từ khi đưa TS vào sử dụng.

Các bạn xem TT 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó:
"Nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP như sau:
3.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư."
Trong quá trình đầu tư xây dựng phát sinh rất nhiều các khoản chi phí vô hình như vậy, nếu các bạn chỉ căn cứ vào các chi phí hữu hình nhìn thấy được thì các khoản chi vô hình này bỏ ra hết ah.
Bên cty mình quyết toán một công trình trị giá hơn 600 tỷ đồng, vẫn hạch toán chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng vào nguyên giá công trình để trích khấu hao bình thường.
 
L

lekima

Guest
6/7/06
25
2
0
Ha Noi
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Theo mình thì bạn nói đúng vì: Đất là TSCĐ vô hình còn tòa nhà là TSCĐ hữu hình nên không gộp chung được. Còn thời gian KH thì từ khi đưa TS vào sử dụng.

Amtich nói đúng đấy bạn ạ.
Về nguyên tắc khấu hao TSCĐ là ngay sau khi ghi tăng TSCĐ phải được khấu hao ngay. Tài sản thuê 50 này lại càng phải khấu hao vì tiền thuê đã mất đi theo thời gian dù cho nó đã tạo ra sản phẩm hay chưa. Vậy, chi phí khấu hao này nếu không được vốn hóa thì đưa vào đâu?
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,188
1,237
113
Hoa Binh
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Các bạn xem TT 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó:
"Nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP như sau:
3.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư."
Trong quá trình đầu tư xây dựng phát sinh rất nhiều các khoản chi phí vô hình như vậy, nếu các bạn chỉ căn cứ vào các chi phí hữu hình nhìn thấy được thì các khoản chi vô hình này bỏ ra hết ah.
Bên cty mình quyết toán một công trình trị giá hơn 600 tỷ đồng, vẫn hạch toán chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng vào nguyên giá công trình để trích khấu hao bình thường.

Bạn chú ý : Chi phí thuê đất có nhiều loại. Nếu chi phí đó không đủ điều kiện để hình thành TSCĐ khác với chi phí thuê đủ điều kiện hình thành TSCĐ . Ở trên ban nói chi phí này đủ ĐK ghi nhận vào 211.3 ( TSCĐ vô hình ) còn toà nhà thì TSCĐ hữu hình thì sao gộp vào nhau được? Riêng phần KH đất trong thời gian XD thì coi như chi phí của khoản ĐT XD nhà. Sau khi đưa nhà vào KD, sử dụng thì khoản KH đất được được đưa vào GT SP hay các TK chi phí liên quan.
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: chanhtay
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Các bạn xem TT 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, theo đó:
"Nội dung cụ thể các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP như sau:
3.3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bao gồm: chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất và các chi phí bồi thường khác; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng; chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư."
Trong quá trình đầu tư xây dựng phát sinh rất nhiều các khoản chi phí vô hình như vậy, nếu các bạn chỉ căn cứ vào các chi phí hữu hình nhìn thấy được thì các khoản chi vô hình này bỏ ra hết ah.
Bên cty mình quyết toán một công trình trị giá hơn 600 tỷ đồng, vẫn hạch toán chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng vào nguyên giá công trình để trích khấu hao bình thường.

Bạn cần ưu tiên nghiên cứu theo quy định trong Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hơn là quy định trong Thông tư này.

Theo quy định tại Chế độ kế toán (TK 211):

b) Tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có)...
...

Theo Thông tư 04/2010 nói trên:

"2. Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án đầu tư; là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình."
...
2. Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. "

Như vậy, Tổng mức đầu tư chỉ là cơ sở để đánh giá lựa chọn phương án đầu tư (tức là bao gồm cả chi phí cơ hội), và chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng công trình chính là 1 trong các chi phí cơ hội. Còn giá trị của tòa nhà phải là các chi phí trong giá Dự toán công trình (theo quy định hạch toán tài khoản 211), và cũng theo Thông tư nói trên, trong giá dự toán công trình không bao gồm giá trị sử dụng đất trong thời gian xây dựng.

Hơn nữa, nếu bạn cho rằng giá trị ngôi nhà bao gồm giá trị khấu hao đất thì phải đưa giá trị khấu hao đất của cả thời gian sử dụng công trình mới hợp lý. Vì đâu phải xây dựng xong thì tòa nhà này không sử dụng miếng đất này nữa.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Bạn chú ý : Chi phí thuê đất có nhiều loại. Nếu chi phí đó không đủ điều kiện để hình thành TSCĐ khác với chi phí thuê đủ điều kiện hình thành TSCĐ . Ở trên ban nói chi phí này đủ ĐK ghi nhận vào 211.3 ( TSCĐ vô hình ) còn toà nhà thì TSCĐ hữu hình thì sao gộp vào nhau được? Riêng phần KH đất trong thời gian XD thì coi như chi phí của khoản ĐT XD nhà. Sau khi đưa nhà vào KD, sử dụng thì khoản KH đất được được đưa vào GT SP hay các TK chi phí liên quan.
@HO Anh Hue:
Mình nghĩ bạn đang bị hiểu theo ý hẹp và mặc định rằng cứ TSCĐ thì phải khấu hao vào chi phí chứ không được vốn hóa.
Tiền thuê đất dù được ghi nhận là TSCĐ vô hình, hoặc một khoản chi phí trả trước dài hạn, thì trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản vẫn vốn hóa được vào giá trị công trình hết. Không phải cứ là TSCĐ vô hình thì không được vốn hóa khấu hao.
Ví dụ khác là cty mua 1 tài sản để phục vụ cho quá trình xây dựng (ví dụ 1 máy xúc chẳng hạn), thì trong thời gian xây dựng khấu hao của tài sản này vẫn vốn hóa vào giá trị công trình, khi công trình hoàn thành thì khấu hao hạch toán vào chi phí của HĐKD mà tài sản đó tiếp tục tham gia (hoặc vốn hóa vào 1 ctrinh khác).

Bạn cần ưu tiên nghiên cứu theo quy định trong Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán hơn là quy định trong Thông tư này.
Theo quy định tại Chế độ kế toán (TK 211):
b) Tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có)...
...
Theo Thông tư 04/2010 nói trên:
"2. Tổng mức đầu tư là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh tế và lựa chọn phương án đầu tư; là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình."
...
2. Dự toán công trình là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá xây dựng công trình, là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu. "

Như vậy, Tổng mức đầu tư chỉ là cơ sở để đánh giá lựa chọn phương án đầu tư (tức là bao gồm cả chi phí cơ hội), và chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng công trình chính là 1 trong các chi phí cơ hội. Còn giá trị của tòa nhà phải là các chi phí trong giá Dự toán công trình (theo quy định hạch toán tài khoản 211), và cũng theo Thông tư nói trên, trong giá dự toán công trình không bao gồm giá trị sử dụng đất trong thời gian xây dựng.
Hơn nữa, nếu bạn cho rằng giá trị ngôi nhà bao gồm giá trị khấu hao đất thì phải đưa giá trị khấu hao đất của cả thời gian sử dụng công trình mới hợp lý. Vì đâu phải xây dựng xong thì tòa nhà này không sử dụng miếng đất này nữa.
@nguoilysu: Mình không rõ ý của bạn là gì, trong TT này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi phí liên quan đến quyết toán công trình xây dựng, trong đó một phần của giá trị quyết toán là chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng. Các khoản chi phí khác phải thuê nhà thầu như chi phí vật liệu xây dựng, tư vấn giám sát, nhân công... cũng chỉ là một phần trong giá trị quyết toán đó. Một khoản chi phí nữa là chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán, khoản chi phí này cũng tính vào giá trị quyết toán toàn bộ công trình.
Còn như bạn bảo khi xây dựng xong, lúc đó khấu hao sẽ đi vào chi phí kinh doanh trong kỳ.
Ngoài ra các bạn cho rằng không đưa chi phí thuê đất vào chi phí công trình, vậy làm sao hạch toán chi phí này vào chi phí kinh doanh trong kỳ được, đâu đúng với nguyên tắc phù hợp.
Hơn nữa cứ cho là hạch toán vào TK 242, vậy khoản mục này phân bổ trong thời gian bao lâu, tương ứng với doanh thu tạo ra trong các kỳ nào? Nếu để hợp lý, kể cả trường hợp hạch toán vào TK 242 - thì vẫn phải phân bổ theo thời gian khấu hao công trình mới phù hợp - trong trường hợp này chẳng khác gì hạch toán vào giá trị công trình.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

@nguoilysu: Mình không rõ ý của bạn là gì, trong TT này hướng dẫn cách hạch toán các khoản chi phí liên quan đến quyết toán công trình xây dựng, trong đó một phần của giá trị quyết toán là chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng. Các khoản chi phí khác phải thuê nhà thầu như chi phí vật liệu xây dựng, tư vấn giám sát, nhân công... cũng chỉ là một phần trong giá trị quyết toán đó. Một khoản chi phí nữa là chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán, khoản chi phí này cũng tính vào giá trị quyết toán toàn bộ công trình.
Còn như bạn bảo khi xây dựng xong, lúc đó khấu hao sẽ đi vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Ý của mình là chi phí khấu hao đất trong thời gian xây dựng không được tính vào Nguyên giá tòa nhà vì Nguyên giá tòa nhà bao chỉ gồm các khoản mục chi phí năm trong danh mục chi phí của giá dự toán công trình (không có Chi phí KH đất trong tgian XD) chứ không phải các khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư (có chi phí KH đất trong thời gian XD).

Trong bài trên của mình đã giải thích rõ rồi mà.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Ý của mình là chi phí khấu hao đất trong thời gian xây dựng không được tính vào Nguyên giá tòa nhà vì Nguyên giá tòa nhà bao chỉ gồm các khoản mục chi phí năm trong danh mục chi phí của giá dự toán công trình chứ không phải khoản mục chi phí trong Tổng mức đầu tư.

Trong bài trên của mình đã giải thích rõ rồi mà.

Mình nghĩ bạn đang nhầm lẫn, theo mình hiểu thì tổng mức đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, đây là giá trị công trình.
Dự toán là các khoản chi phí phát sinh sau công tác chuẩn bị mặt bằng, nôm na là các chi phí phải thuê nhà thầu thi công từng hạng muc, các chi phí phát sinh khi bắt đầu xây dựng, bạn có thể đọc kỹ TT này sẽ hiểu rõ hơn.
Chi phí thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đã phát sinh trước đó rồi và do chính DN đứng ra xử lý, nên không nằm trong cái đoạn dự toán này. Về xây dựng mình chưa làm, nói để chính xác câu từ thì mình cũng ko chú trọng, nhưng ý mình là như vậy.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Mình nghĩ bạn đang nhầm lẫn, theo mình hiểu thì tổng mức đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, đây là giá trị công trình.
Dự toán là các khoản chi phí phát sinh sau công tác chuẩn bị mặt bằng, nôm na là các chi phí phải thuê nhà thầu thi công từng hạng muc, các chi phí phát sinh khi bắt đầu xây dựng, bạn có thể đọc kỹ TT này sẽ hiểu rõ hơn.
Chi phí thuê đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đã phát sinh trước đó rồi và do chính DN đứng ra xử lý, nên không nằm trong cái đoạn dự toán này. Về xây dựng mình chưa làm, nói để chính xác câu từ thì mình cũng ko chú trọng, nhưng ý mình là như vậy.

Ngay từ đầu mình chỉ không đồng ý với bạn chỗ đưa Chi phí KH đất trong thời gian XD vào Nguyên giá thôi, còn các chi phí khác thì đồng ý với bạn.

Mình nghĩ chắc phải 1 có người khác là trọng tài nhỉ, hihi.. Bạn có thể trao đổi với kiểm toán Cty bạn chẳng hạn hoặc nhờ bác @Hien đi, hihi... Vì mình cũng chỉ dựa trên cái hiểu biết của mình, nên không chắc là suy nghĩ của mình có đúng không.

Có thể nghĩ nôm na thế này không:

Bạn bỏ ra 50 tỷ có quyền sử dụng đất trong 50 năm, như vậy 1 năm phân bổ 1 tỷ mà không cần biết trong năm đó có sử dụng đất đó làm gì hay không. Cho dù bạn có xây nhà hay không thì hàng năm bạn vẫn "mất" 1 tỷ, tức là 1 tỷ này không "mang lại lợi ích trong tương lai" mà chỉ có thể có lợi ích trong năm đó thôi => không được vốn hóa

Nói lòng vòng như vậy để cuối cùng ý mình muốn nói là: Phải trích KH đất vào chi phí trong kỳ kể từ khi bắt đầu tính thời gian sử dụng cho đến khi kết thúc mà không được vốn hóa (tức là hoãn lại việc ghi nhận vào chi phí) gì cả.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu mình chỉ không đồng ý với bạn chỗ đưa Chi phí KH đất trong thời gian XD vào Nguyên giá thôi, còn các chi phí khác thì đồng ý với bạn.

Mình nghĩ chắc phải 1 có người khác là trọng tài nhỉ, hihi.. Bạn có thể trao đổi với kiểm toán Cty bạn chẳng hạn hoặc nhờ bác @Hien đi, hihi... Vì mình cũng chỉ dựa trên cái hiểu biết của mình, nên không chắc là suy nghĩ của mình có đúng không.
Hi, ý bạn là tiền đất tách khỏi chi phí xây dựng. Nói chung bạn muốn tách hay gộp đều được, nhưng trong giá trị công trình phải thể hiện được từng mảng, và phải khấu hao tùy theo hạng mục.
Ví dụ một công trình 100 tỷ gồm nhiều hạng muc:
- Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng: 10 tỷ
- Tiền thuê đất trong thời gian xây dựng: 10 tỷ
- Tiền thi công phần thô công trình (gồm Thiết kế, thi công, giám sát): 60 tỷ
- Tiền xây sân bãi, tường bao, bể nước, nhà xe...: 10 tỷ
- Chi phí BQLDA: 5 tỷ
- Các chi phí khác: 5 tỷ

=> Giá trị dự án gồm toàn bộ các khoản chi phí này. Việc phân bổ tùy theo khung khấu hao từng hạng mục, nhưng tiền thuê đất + giải phóng mặt bằng phải phân bổ theo thời gian khấu hao của phần thô công trình. Còn bạn cộng gộp hay tách ra tùy bạn.
 
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
259
83
34
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Bạn có thể đọc lại bài #16 của mình (lúc bạn trả lời mình đang viết thêm), hihi...
Mình đọc lại rồi.
Trước hết về việc thuê đất của Nhà nước (hay của bên ngoài) thì thời gian xây dựng vẫn nằm trong thời gian thuê chứ không hoãn thuê như vậy được.
Ví dụ cty thuê 50 năm, 5 năm đầu bỏ không làm gì, chi phí thuê 5 năm này hạch toán vào chi phí kế toán trong kỳ và bị xuất toán khi tính thuế TNDN.
Đến năm thứ 6 có QĐ triển khai dự án và bắt đầu thực hiện, thời gian xây dựng trong 5 năm, vậy trong 5 năm tiếp theo này tiền thuê vốn hóa vào dự án và nằm trong giá trị công trình khi hoàn thành, phân bổ theo thời gian hoạt động của ctrinh.
Sang năm thứ 11, tiền thuê tiếp tục đi vào chi phí KQKD khi dự án đi vào hoạt động.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Hạch toán Quyền sử dụng đất trong xây dựng cơ bản

Mình đọc lại rồi.
Trước hết về việc thuê đất của Nhà nước (hay của bên ngoài) thì thời gian xây dựng vẫn nằm trong thời gian thuê chứ không hoãn thuê như vậy được.
Ví dụ cty thuê 50 năm, 5 năm đầu bỏ không làm gì, chi phí thuê 5 năm này hạch toán vào chi phí kế toán trong kỳ và bị xuất toán khi tính thuế TNDN.
Đến năm thứ 6 có QĐ triển khai dự án và bắt đầu thực hiện, thời gian xây dựng trong 5 năm, vậy trong 5 năm tiếp theo này tiền thuê vốn hóa vào dự án và nằm trong giá trị công trình khi hoàn thành, phân bổ theo thời gian hoạt động của ctrinh.
Sang năm thứ 11, tiền thuê tiếp tục đi vào chi phí KQKD khi dự án đi vào hoạt động.

Mình nói nhà nước tăng thời gian thuê lên 2 năm là mình giả sử nếu muốn vốn hóa thôi, chứ ai cũng biết là không được. (Mình đã xóa để mọi người không hiểu nhầm rồi)

Tóm lại, bạn vẫn nghĩ là đưa KH đất vào giá trị tòa nhà?

Lấy tiếp 1 cái ví dụ nhé: Dự án 5 năm, làm được tới 3 năm ( năm 2014) bạn bán dự án cho người khác, bạn nói: Đấy dự án tui đến nay đã đầu tư được 32 tỷ, trong đó, chi phí XD hết 30 tỷ, còn 2 sử dụng đất năm 2012, 2013 là 2tỷ => người mua có chịu mua 2 tỷ quyền dụng đất đó không hay chỉ mua 30 tỷ xây dựng kia và 47 năm sử dụng đất còn lại thôi.

Đến đây coi như được rồi nhỉ. Mỗi người tự làm theo suy nghĩ của mình thôi, hehe...
 
Sửa lần cuối:

BQT trực tuyến

 • Truong Nguyen
  Truong Nguyen
  Vạn sự tùy duyên

Thành viên trực tuyến

 • Truong Nguyen

Xem nhiều