Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

  • Thread starter dhuongjotun3012
  • Ngày gửi
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Thấy bài này trên trang web cục thuế tỉnh,
Các bạn có nhu cầu thì tham khảo:

Một số lưu ý trong việc kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT
Trong quá trình kiểm tra hồ sơ khai thuế qua mạng của người nộp thuế (NNT) tại bộ phận một cửa Cục Thuế cho thấy vẫn còn có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT chưa đúng với nội dung tài liệu tập huấn hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 và hướng dẫn kê khai trong phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế dành cho NNT.

Vì vậy NNT cần lưu ý nắm bắt thực hiện một số nội dung cơ bản về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT như sau:

1. Nguyên tắc lập và kê khai tờ khai điều chỉnh bổ sung:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 9, Chương II: Quy định chung về khai thuế, tính thuế: Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.

2. Thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh và sử sụng phần mềm HTKK:

- Khi chưa hết hạn nộp tờ khai: Nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã gửi có sai sót, nhầm lẫn, NNT lập lại tờ khai thuế mới gửi đến cho cơ quan thuế, không cần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh; Đánh dấu trạng thái trên Tờ khai là “Lần đầu”;

- Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế: Nếu phát hiện hồ sơ khai thuế đã gửi có sai sót, nhầm lẫn, NNT lập hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế và gửi đến cho cơ quan thuế. Đánh dấu trạng thái của Tờ khai là “Bổ sung lần thứ...”;

+Xác định số thuế phạt chậm nộp do khai điều chỉnh, bổ sung dựa trên cả số liệu chênh lệch trên tờ khai điều chỉnh, bổ sung với tờ khai gốc và cả hồ sơ, thời gian cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế đối với số thuế kê khai sai;

+ Số liệu chênh lệch do khai điều chỉnh, bổ sung được tách riêng cho 2 trường hợp là tăng/giảm số thuế phải nộp và tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ:

* Tăng/giảm số thuế phải nộp: Khai điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế GTGT phải nộp kỳ trước đã khai bổ sung, điều chỉnh thì không đưa lại vào các chỉ tiêu điều chỉnh của Tờ khai tháng hiện tại (tháng phát sinh điều chỉnh);

- Nếu khai bổ sung làm tăng tiền thuế phải nộp hoặc giảm tiền thuế đã được hoàn, NNT phải nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn; thì lập Bản giải trình 01/KHBS kèm theo và tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp/đã được hoàn, số ngày nộp chậm và tỷ lệ phạt chậm nộp để nộp vào NSNN (nếu có);

- Nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh thì số thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp của lần tiếp theo hoặc làm thủ tục hoàn thuế;

* Tăng/giảm số thuế còn được khấu trừ:

- Kê khai điều chỉnh giảm tiền thuế GTGT được khấu trừ thì khai vào chỉ tiêu [37] - điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước;

- Kê khai điều chỉnh làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ (không phát sinh thuế phải nộp) thì khai vào chỉ tiêu [38] - điều chỉnh giảm thuế GTGT của các kỳ trước.

3. Một số lưu ý khi lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh:

§ Tờ khai bổ sung, điều chỉnh được lập lại đầy đủ tất cả các chỉ tiêu, số liệu trên tờ khai điều chỉnh là số liệu đúng sau cùng;

§ Đánh dấu trạng thái: Bổ sung lần thứ... Tờ khai gửi lần 1 đánh dấu trạng thái gửi “Lần đầu”; Bổ sung lần 1, lần 2...

§ Số liệu để lập Bản giải trình 01/KHBS: Căn cứ vào số tiền thuế phát sinh phải nộp/được hoàn trên Tờ khai đã điều chỉnh bổ sung với Tờ khai lần trước liền kề của cùng kỳ tính thuế. (Phần mềm HTKK hỗ trợ tính tự động trên mẫu 01/KHBS khi NNT thực hiện hoàn tất tờ khai bổ sung)

VD: số liệu để lập Bản giải trình 01/KHBS cho Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2012:

Khai bổ sung lần 1 : Số tiền thuế chênh lệch bằng số thuế trên Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2012 bổ sung lần 1 trừ đi (-) số tiền thuế trên Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2012 khai lần đầu;

Khai bổ sung lần 2: Số tiền thuế chênh lệch bằng số thuế trên Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2012 bổ sung lần 2 trừ đi (-) số tiền thuế trên Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2012 khai bổ sung lần 1;

§ Nếu việc kê khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp thì khi in ứng dụng (HTKK) không in phần 01/KHBS đồng thời ở cuối mẫu in Tờ khai điều chỉnh sẽ có chú thích thêm dòng “Tờ khai không thay đổi số thuế PN trên tờ khai điều chỉnh bổ sung”

§ Số ngày nộp chậm: Số ngày nộp chậm được tính từ ngày tiếp theo sau hạn nộp cuối cùng của tờ khai đến ngày lập 01/KHBS trên ứng dụng HTKK bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

§ Số tiền phạt nộp chậm được tính theo công thức:

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền chậm nộp * 0,05% * Số ngày PCN

Việc nắm bắt thực hiện tốt các nội dung lưu ý trên đây sẽ giúp cho NNT tránh mắc phải các sai sót không đáng có trong quá trình thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT.
 
T

Thy Le

Guest
29/12/12
1
0
0
TPHCM
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Trước tiên em xin lỗi vì post câu hỏi của mình ở đây, vì em mới đăng ký chưa biết cách đăng như thế nào. Mong mọi người thông cảm ^^
Tháng 11/2012 đã nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng hôm nay em mới phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 10/2012 bị sai. Vậy em có phải điều chỉnh từng tháng hay không? Và nếu điều chỉnh thì số dư tháng 11 mình phải sửa như thế nào khi đã nộp báo cáo. Mong các anh chị giúp đỡ em giải quyết vấn đề này. Thành thật cám ơn mọi người.

Trước tiên em xin lỗi vì đã post câu hỏi ở đây, nhưng vì em mới tham gia nên chưa biết cách đăng câu hỏi. Xin mọi người thông cảm ^^.
Tháng 11/2012 em đã nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng hôm nay phát hiện tháng 10/2012 kê khai sai, vậy em có phải điều chỉnh từng tháng hay không? Và nếu điều chỉnh thì số dư tháng 11/2012 chuyển như thế nào? Rất mong các anh chị giúp đỡ em giải quyết vấn đề này. Thành thật cảm ơn ^^
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
H

hathanhkhoa

Trung cấp
22/4/11
68
0
6
hcm
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Nhiều bạn sai cả Doanh Thu, cả phần VAT nhưng lại điều chỉnh có mỗi phần VAT => Vênh doanh thu(511) hoặc trị giá hàng mua(156...) trên tờ khai thuế với sổ sách. Sau này QT Thuế tại đơn vị, CQ Thuế yêu cầu DN phải giải trình & lập lại hồ sơ khai thuế cho chuẩn cả phần VAT + Doanh Thu.
Chị ơi vậy TH này thì phải khai bổ sung lại như thế nào để sau này khỏi phải làm lại ạ.Em đang bị TH này đấy ạ mà chưa biết khai như thế nào
TH của em là T10 em khai thue dau ra 1 HĐ bị sai DT là 1.300.000->VAT 130.000 nhưng em khai là 1.310.000-> VAT 131.000( lệch thuế 1000 ) . thuế VAT cuối kì em vẫn còn dc ktrừ cho kì sau ạ
-vậy tháng 1 này em khai bổ sung như thế nào cho đúng ạ?
- T2: thuế GTGT còn dc ktrừ chuyển qua thì ở chỉ tiêu đó đánh số lại cho đúng hay nó tự nhảy ạ( vì em đánh thử lại số thì bị cảnh báo số thuế kg đúng so với tk thue t1)
Xin giúp em với ạ
Cám ơn chị và mọi người ạ
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,062
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Chị ơi vậy TH này thì phải khai bổ sung lại như thế nào để sau này khỏi phải làm lại ạ.Em đang bị TH này đấy ạ mà chưa biết khai như thế nào
TH của em là T10 em khai thue dau ra 1 HĐ bị sai DT là 1.300.000->VAT 130.000 nhưng em khai là 1.310.000-> VAT 131.000( lệch thuế 1000 ) . thuế VAT cuối kì em vẫn còn dc ktrừ cho kì sau ạ
-vậy tháng 1 này em khai bổ sung như thế nào cho đúng ạ?
- T2: thuế GTGT còn dc ktrừ chuyển qua thì ở chỉ tiêu đó đánh số lại cho đúng hay nó tự nhảy ạ( vì em đánh thử lại số thì bị cảnh báo số thuế kg đúng so với tk thue t1)
Xin giúp em với ạ
Cám ơn chị và mọi người ạ
Bạn tiến hành khai bổ sung tháng 10 ghi lại số đúng, sau đó ở tờ khai tháng 02/2013 ghi giảm 10.000 vào chỉ tiêu số 38 là xong.
 
H

hathanhkhoa

Trung cấp
22/4/11
68
0
6
hcm
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

TH này em muốn hỏi thêm ra ngoài chỉnh số thuế vào chỉ tiêu 38 , thì DT mà bị đội lên(100.000 dấy ạ) giờ muốn giảm xuống cho đúng thì điều chỉnh như thế nào nữa ạ?. Xin giúp em với ạ
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,062
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

TH này em muốn hỏi thêm ra ngoài chỉnh số thuế vào chỉ tiêu 38 , thì DT mà bị đội lên(100.000 dấy ạ) giờ muốn giảm xuống cho đúng thì điều chỉnh như thế nào nữa ạ?. Xin giúp em với ạ
Ở tờ khai điều chỉnh em chỉnh đồng thời doanh thu + thuế VAT
 
Y

yentiem

Guest
6/3/13
1
0
0
bac giang
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

kê khai thuế trong vòng 6 tháng mà bạn. nếu hóa đơn của tháng 7 bạn kê khai tháng 9 mới có hóa đơn về thì bạn kê khai vào tờ khai tháng 9
 
sparrow

sparrow

Chimse
20/8/07
250
1
18
Hai Bà Trưng
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi chút, cty mình nhập hàng nhưng hóa đơn đầu vào không chịu thuế(gạch chéo phần thuế trên hóa đơn) thì đầu ra mình xuất hóa đơn cho hàng hóa này như thế nào? cũng không chịu thuế như hóa đơn đầu vào hay thuế suất 5%. vì mức thuế suất cho những mặt hàng tương tự là 5%. mình hỏi kế toán thì bên nhà cung cấp thì họ nói đó là hàng nhập khẩu và không chịu thuế
 
ptx309

ptx309

Cao cấp
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

bạn tiến hành khai bổ sung tháng 10 ghi lại số đúng, sau đó ở tờ khai tháng 02/2013 ghi giảm 10.000 vào chỉ tiêu số 38 là xong.

vậy là chỉnh sửa ở 2 tờ , làm 1 cái tờ bổ sung và điều chỉnh ở tháng hiện tại. Uầy. E chưa điều chỉnh lần nào cả. Vậy mà e cứ nghĩ chỉ cần làm bổ sung thì trong htkk nó sẽ tự điều chỉnh đến tháng hiện tại cho mình. ^^

các bạn cho mình hỏi chút, cty mình nhập hàng nhưng hóa đơn đầu vào không chịu thuế(gạch chéo phần thuế trên hóa đơn) thì đầu ra mình xuất hóa đơn cho hàng hóa này như thế nào? Cũng không chịu thuế như hóa đơn đầu vào hay thuế suất 5%. Vì mức thuế suất cho những mặt hàng tương tự là 5%. Mình hỏi kế toán thì bên nhà cung cấp thì họ nói đó là hàng nhập khẩu và không chịu thuế
có những mặt hàng đầu vào k chịu thuế nhưng đầu ra lại phải chịu thuế. Bạn pải xem xét lại cụ thể mặt hàng của bạn nằm trong mức thuế suất nào.
 
C

cayvoi119

Guest
3/11/11
16
0
1
31
Ha noi
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi 1 chút với: Tháng 4/2012 mình kê khai thiếu thuế VAT đầu ra, đúng ra phải kê 121.067.727 thì mịnh lại kê 120.167.727 bị vênh mất 900.000. Đến tháng 7/2012 mình kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp là 900.000 thì mình lại điều chỉnh chỉ tiêu {33}là 121.067.727 Bg thuế gọi cty mình phải điều chỉnh lại số thuế do mình điều chỉnh sai. Mình đang lúng túng không biết phải làm thế nào. CÁc bạn chỉ giúp mình với.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,062
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi 1 chút với: Tháng 4/2012 mình kê khai thiếu thuế VAT đầu ra, đúng ra phải kê 121.067.727 thì mịnh lại kê 120.167.727 bị vênh mất 900.000. Đến tháng 7/2012 mình kê khai điều chỉnh tăng số thuế phải nộp là 900.000 thì mình lại điều chỉnh chỉ tiêu {33}là 121.067.727 Bg thuế gọi cty mình phải điều chỉnh lại số thuế do mình điều chỉnh sai. Mình đang lúng túng không biết phải làm thế nào. CÁc bạn chỉ giúp mình với.
Bạn nói rõ tý nữa nhé, nếu điều chỉnh đúng thêm 900.000 thì tháng 04/2012 sẽ phát sinh thuế phải nộp và thuế GTGT được khấu trừ sẽ bị giảm?
 
C

cayvoi119

Guest
3/11/11
16
0
1
31
Ha noi
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Bạn nói rõ tý nữa nhé, nếu điều chỉnh đúng thêm 900.000 thì tháng 04/2012 sẽ phát sinh thuế phải nộp và thuế GTGT được khấu trừ sẽ bị giảm?
Đúng là như vậy, đáng nhẽ ra khi làm kê khai điều chỉnh lần 1 mình chỉ đ/c số phát sinh thôi, nhưng mình lại điều chỉnh toàn bộ số thuế hóa đơn đó. Tức là tháng 4/2012 mình kê thuế phải nộp là 120tr, đến tháng 7/2012 mình phát hiện kê khai thiếu nên đã làm kê khai đ/c đáng lý ra chỉ phải nộp 900.000 nhưng mình lại làm phải nộp 121tr nghĩa là hóa đơn tháng 4/2012 mình nộp 2 lần thuế.
 
P

pnmynk

Guest
11/4/08
4
0
0
36
hà tĩnh
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi với.
Trường hợp mình. Tháng 1 phải nộp thuế GTGT, nhưng tháng 2,3,4 lại được khấu trừ rất nhiều. vậy đến thời điểm này (tháng 5) mình làm điều chỉnh, chuyển 1 hóa đơn (có ngày phát hành là tháng 1) nhưng kê khai vào tháng 2 về kê khai tháng 1 (để cho không phải nộp thuế GTGT tháng 1) có được không? và nếu điều chỉnh thế thì phải điều chỉnh cả tờ khai các tháng 2+3+4 luôn à.
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,058
20
38
35
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Các bạn cho mình hỏi với.
Trường hợp mình. Tháng 1 phải nộp thuế GTGT, nhưng tháng 2,3,4 lại được khấu trừ rất nhiều. vậy đến thời điểm này (tháng 5) mình làm điều chỉnh, chuyển 1 hóa đơn (có ngày phát hành là tháng 1) nhưng kê khai vào tháng 2 về kê khai tháng 1 (để cho không phải nộp thuế GTGT tháng 1) có được không? và nếu điều chỉnh thế thì phải điều chỉnh cả tờ khai các tháng 2+3+4 luôn à.
Nếu đã làm KHBS ở tháng 1 thì bạn vào chỉ tiêu 37 và 38 của tháng 5 nữa, tháng 2+3+4 ko sai thì ko cần.
 
P

pnmynk

Guest
11/4/08
4
0
0
36
hà tĩnh
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Nếu đã làm KHBS ở tháng 1 thì bạn vào chỉ tiêu 37 và 38 của tháng 5 nữa, tháng 2+3+4 ko sai thì ko cần.

là mình lấy hóa đơn đã kê khai của tháng 2 để kê khai vào tháng 1, vì thế mà phải điều chỉnh cả tháng 1, và 2. Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến số dư của tháng 3 và 4 nên phải điều chỉnh cả tháng 3 và tháng 4 hay sao chứ bạn?!
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,058
20
38
35
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

là mình lấy hóa đơn đã kê khai của tháng 2 để kê khai vào tháng 1, vì thế mà phải điều chỉnh cả tháng 1, và 2. Tuy nhiên nó lại ảnh hưởng đến số dư của tháng 3 và 4 nên phải điều chỉnh cả tháng 3 và tháng 4 hay sao chứ bạn?!
Số dư của tháng 3 và 4 sang tháng 5 bạn sẽ điều chỉnh ở chỉ tiêu 37 và 38 nhé? sao lại lấy HĐ của tháng 2 mà kê vào tháng 1?
 
N

nthuan90

Guest
22/5/13
3
0
0
31
17 Phạm Hùng
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Giờ bạn điều chỉnh thuế tháng 7/2012 vào chỉ tiêu 38 đ/c giảm đi 120.167.727
 
P

Phanhuong78

Sơ cấp
30/1/13
12
0
0
43
Ha noi
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Mọi người cho mình hỏi với, bên mình kinh doanh 2 loại hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế, từ tháng 1 đến tháng 3 mình quên không kê khai trên tờ khai bổ sung 01-4A/GTGT thì bây giờ có cần phải kê khai bổ sung lại không hay để đến cuối năm thì kê vào bảng 01-04B/GTGT cả thể ( tháng 4 và tháng 5 có kê trên 01-4A/GTGT)
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,062
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp điều chỉnh thuế GTGT

Mọi người cho mình hỏi với, bên mình kinh doanh 2 loại hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế, từ tháng 1 đến tháng 3 mình quên không kê khai trên tờ khai bổ sung 01-4A/GTGT thì bây giờ có cần phải kê khai bổ sung lại không hay để đến cuối năm thì kê vào bảng 01-04B/GTGT cả thể ( tháng 4 và tháng 5 có kê trên 01-4A/GTGT)
Tiến hành khai bổ sung điều chỉnh lại 3 tháng đó lại cho đúng bạn hiền. Vì khai sai cũng sẽ bị phạt theo điều 8 Nghị định 98/2007
Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế
Hành vi khai không đúng, không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 31 của Luật Quản lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế được khai bổ sung theo quy định) bị phát hiện sau thời hạn quy định nộp hồ sơ khai thuế:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 150.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên hoá đơn, hợp đồng kinh tế và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

3. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

4. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp đồng thời có nhiều hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3 Điều này.
 

Xem nhiều