Kê khai Vat hàng NK-gấp

  • Thread starter Nguyen Tu Anh
  • Ngày gửi
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
MINA nói:
Mina thấy trong sách giáo trình kế tóan đã nói rõ phần hạch tóan cho thuế nhập khẩu này các bạn có thể đọc lại.... Nó không liên quan đến 138 và 338.
oh hay, MINA phát biểu gì mà lạ rứa !

MINA Xem lại nhé, sách vở không nói rõ ra các trường hợp dc đâu. Đừng cứng nhắc thế.

MINA có thể tham khảo topic này
http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=10998&page=2
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
53
Ai trong diễn đàn
Có thể tóm lại cái đúng của các bạn như sau:

- Cần phải có tài khoản trung gian để tập hợp khoản thuế GTGT hàng NK phải trả vào (Nợ TK138,142/Có T33312...), khi nộp thuế thì xác định, kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ- ghi Nợ TK133.

Thời điểm được xác định kê khai và hạch toán Nợ TK133: Quy định về thuế GTGT hiện hành (Thông tư 120, 84, 127) đã cho phép hạch toán và kê khai thuế GTGT hàng NK khi có Biên lai thuế của Hải Quan, xác nhận đã nộp tiền trên Giấy nộp tiền bằng TM tại KBNN, xác nhận đã chuyển khoản cho KBNN để nộp thuế GTGT hàng NK trên Giấy nộp tiền bằng CK tại Ngân hàng phục vụ thanh toán.


-Cách hạch toán như Do_Ngoc_Anh và AC3K là chính xác. Tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong chuẩn mực kế toán - VAS01- không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí và hướng dẫn ghi nhận yếu tố của BCTC như Tài sản, Nợ phải trả (Ở đây là nợ Thuế chứ không phải là nợ khác TK3388).

+ Điều này dẫn đến cách hạch toán Nợ138/Có33312 để phản ánh đúng số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp cuối kỳ/ cuối niên độ KT khi nhận được thông báo nộp thuế của Hải quan.

+ Đồng thời, cũng phản ánh số thuế GTGT hàng NK chưa được khấu trừ thực tế - theo dúng quy định của Luật Thuế- cho đến cuối kỳ/ cuối niên độ KT.

Lưu ý: Thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán Thuế GTGT và thuế TNDN- số 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/2005 của Bộ tài chính - vẫn còn có hiệu lực.

- Còn việc kê khai trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT, Thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004- Phần Hướng dẫn lập Tờ khai- đã hướng dẫn rất rõ rồi. Tớ trích dẫn để các bạn tham khảo ở cuối bài này.

- Các bạn còn băn khoăn chỉ tiêu 23?
Phải khẳng định lại, thuế GTGT nhập khẩu chỉ được ghi hoặc không ghi cho phù hợp theo quy định của BTC tại chỉ tiêu 16 và 17, không ảnh hưởng gì đến chỉ tiêu 23 cả.

Vì chỉ tiêu 23 được tập hợp từ mẫu số 02B/GTGT và 02C/GTGT (phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tháng và Kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ của cả năm).

Trích TT 127/2004/TT-BTC:
"3. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu”
- Mã số [16] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị của HHDV nhập khẩu trong kỳ (giá trị chưa có thuế GTGT), căn cứ theo chứng từ của hàng hoá nhập khẩu như hợp đồng nhập khẩu, hoá đơn của phía nước ngoài cung cấp...
- Mã số [17] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩutrong kỳ, căn cứ vào các chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu (như Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu, Giấy nộp tiền vào Ngân sách...)
Ví dụ: Ngày 15/10/2004 cơ sở kinh doanh A mở tờ khai hàng nhập khẩu để nhập 1000 tấn nguyên liệu về để sản xuất với giá trị hàng nhập khẩu chưa có thuế GTGT là 10 tỷ đồng. Hàng hoá đã nhập về kho của Công ty trong tháng 10/2004. Số thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu cho lô hàng trên theo thông báo của Hải quan là 1 tỷ đồng, thời hạn nộp thuế cuối cùng là ngày 15/11/2004.
Ngày 15/11/2004 cơ sở kinh doanh đã nộp số thuế GTGT là 1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
Với tình hình nhập khẩu hàng hoá và nộp thuế như trên thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc kê khai thuế GTGT đầu vào như sau:
- Tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 10/2004: Cơ sở kinh doanh ghi tại mã số [16]giá trị của số nguyên liệu nhập khẩu là 10 tỷ đồng và không ghi số liệu tại mã số [17], do cơ sở kinh doanh chưa nộp thuế GTGT cho số nguyên vật liệu đã nhập khẩu.
- Tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 11/2004: Cơ sở kinh doanh ghisố thuế GTGT đã nộp là 1 tỷ đồng tại mã số [17] (Không ghi giá trị hàng hoá nhập khẩu đã ghi trên tờ khai thuế GTGT tháng 10/2004)."
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
VuHoaiDuc nói:
Có thể tóm lại cái đúng của các bạn như sau:

- Cần phải có tài khoản trung gian để tập hợp khoản thuế GTGT hàng NK phải trả vào (Nợ TK138,142/Có T33312...), khi nộp thuế thì xác định, kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ- ghi Nợ TK133.
Chỉ được hạch toán như vậy....?

VuHoaiDuc nói:
Lưu ý: Thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán Thuế GTGT và thuế TNDN- số 100/1998/TT-BTC ngày 15/07/2005 của Bộ tài chính - vẫn còn có hiệu lực.
Số thông tư này Mina kiếm không ra, anh Đức có thể xem lại giúp.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
53
Ai trong diễn đàn
MINA nói:
Chỉ được hạch toán như vậy....?


Số thông tư này Mina kiếm không ra, anh Đức có thể xem lại giúp.
- Vấn đề hạch toán nhằm mục đích thu hẹp khỏang cách giữa hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và Kê khai thuế hàng tháng.

- Sorry, anh ghi nhầm năm của Thông tư, đúng là 15/07/1998. Anh gửi file cho MINA để post lên hộ anh nhá (Vì anh sử dụng www.zupload.com không được)
 
Sửa lần cuối:
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
@ Vuhoaiduc, Mina đã kiếm ra thông tư 100/1998/BTC ngày 15/07/1998 (hic trong mof.gov.vn để ngày ban hành 14/07/1998 ... )của anh nói nhưng trong đó không có nói đến tài khoản trung gian mà chỉ cách hạch tóan thẳng vào Nợ 133/Có 33312.
@AC3K, Mina không cứng ngắc trong hạch toán kế toán, nhưng những cái có hướng dẫn rõ trong các thông tư về kế toán, không có gì đặc biệt thì không nên lạm dụng các tài khoản 138, 338.

[FONT=.VnTime][/FONT]
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
53
Ai trong diễn đàn
MINA nói:
@ Vuhoaiduc, Mina đã kiếm ra thông tư 100/1998/BTC ngày 15/07/1998 (hic trong mof.gov.vn để ngày ban hành 14/07/1998 ... )của anh nói nhưng trong đó không có nói đến tài khoản trung gian mà chỉ cách hạch tóan thẳng vào Nợ 133/Có 33312.
@AC3K, Mina không cứng ngắc trong hạch toán kế toán, nhưng những cái có hướng dẫn rõ trong các thông tư về kế toán, không có gì đặc biệt thì không nên lạm dụng các tài khoản 138, 338.
MINA à, anh rất hiểu em.
- Vấn đề là ở chỗ nó còn dấu "ba chấm" phía đằng sau của cái định khoản đó.

- Thứ 2: Công việc của người làm kế toán cũng không đến nỗi cứng nhắc, miễn là đúng bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phù hợp với quy định về thuế hiện hành, tuân thủ chuẩn mực KT, BCTC trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu (nếu có), giúp cho người sử dụng thông tin hiểu rõ hơn các yếu tố được trình bày trên BCTC mà thôi... Do vậy, cần xem xét nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cả 2 khía cạnh: nội dung và hình thức biểu hiện của nó.

- Thứ 3, theo anh, đó chính là việc chưa cập nhật theo quy định về kê khai thuế. Việc hạch toán qua tài khoản trung gian cũng không bị ai "đánh thuế" cả đâu (hìhì).

-Thứ 4, Quyết định 1141 và các thông tư sau này hướng dẫn về hạch toán kế toán, KHÔNG cấm việc mở tiểu khoản cho phù hợp thực tế phát sinh tại đơn vị, ngoại trừ các loại tài khoản & tiểu khoản đã được quy định chi tiết không được SĐBS (cấp 1, cấp 2...)

- Thứ 5, thông tư mà anh đề cập vẫn còn quá nhiều vấn đề đúng - vẫn còn áp dụng trong thực tiễn- chưa cần thiết phải sửa đổi, bổ sung toàn bộ. Nên có lẽ phải đợi Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán hoàn toàn mới thôi.
 
Sửa lần cuối:
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
MINA nói:
@ Vuhoaiduc, Mina đã kiếm ra thông tư 100/1998/BTC ngày 15/07/1998 (hic trong mof.gov.vn để ngày ban hành 14/07/1998 ... )của anh nói nhưng trong đó không có nói đến tài khoản trung gian mà chỉ cách hạch tóan thẳng vào Nợ 133/Có 33312.
@AC3K, Mina không cứng ngắc trong hạch toán kế toán, nhưng những cái có hướng dẫn rõ trong các thông tư về kế toán, không có gì đặc biệt thì không nên lạm dụng các tài khoản 138, 338.

[FONT=.VnTime][/FONT]
Trời, Mina chưa hiểu vấn đề rồi.

Ví dụ nhé. Ngày 20 tháng 12 năm 2004 Mina nhập về lô hàng trị giá 2tỷ, thuế nhập khẩu là 200tr, Thuế GTGT Là 220tr. Nhưng thời hạn nộp thuế đc 30 ngày. do đó sang niên độ sau (tức năm 2005) thì Mina mới đóng thuế nhập khẩu và thuế gtgt hàng nhập khẩu.

Tức là ngày 20 tháng 12 Hải Quan đã thông báo xác định số thuế nhập khẩu và số thuế GTGT với số tiền như trên.

Như vậy tại sao Mina hạch toán phải trả vào ngày 20 tháng 12 số thuế nhập khẩu.

Còn số thuế GTGT hàng nhập khẩu lại không hạch toán chứ? Vì nếu Mina mà hạch toán. Nợ 1331
Có 33312.
vào thời điểm 20 tháng 12 thì tài khoản 33312 thì đúng (xác định trên báo cáo tài chính số thuế còn phải nộp)
Tuy nhiên Tk 1331 lại không đúng do khi nào Mina đóng thuế mới đc kê khai và mới dc khấu trừ.

Do đó để phù hợp cả 2 trường hợp như trên người ta phải mượn 1 tài khoản trung gian để hạch toán.

Lưu ý: để đơn giản, Tài khoản trung gian chỉ sử dụng trong trường hợp khi 2 thời gian Xác định phải nộp thời gian nộp thuế khác niên độ.
Còn cùng niên độ thì để đơn giản bút toán Nợ 1331/ Có 33312 hạch toán lúc có biên lai nộp thuế.

Cái điều nói trên không phải lạm dụng mà là đúng nguyên tắc và phù hợp với chuẩn mực kế toán. Có làm như vậy đọc báo cáo tài chính mới phản ánh đúng tình trạng của doanh nghiệp. Trường hợp sai lầm khi các doanh nghiệp nhỏ luôn hạch toán sai trường hợp này mà cứ tưởng mình đúng. Các con số của kế toán đều có ý nghĩa. Không phải muốn hạch toán làm sao thì hạch toán
 
Sửa lần cuối:
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,036
410
83
46
Ninh Thuận
@AC3K, ngay tại thời điểm thông quan với tờ khai hải quan đã được tính thuế thì đối với Mina việc hạch tóan thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế thuế nhập khẩu đã được xác định. Còn phần thuế GTGT có được khấu trừ trong kỳ đó có được khấu trừ hay không thì dựa vào việc đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu này hay chưa?
Việc hạch tóan của Mina như vậy có sai nguyên tắc hay không? Ngay cả thời điểm chuyển giao niên độ (mina đã đề cập tại một thread nào đó không nhớ rõ), Mina vẫn còn số dư nợ 133, và đồng thời dư có trên 33312 thì Mina vẫn đưa lên tất cả các bảng biểu một cách bình thường.
Chắc có lẽ do Mina chưa có trình độ nhiều như bạn nên tạm thời phải làm theo nguyên tắc của kế toán và các thông tư hướng dẫn. Còn bạn được biết nhiều cái cao hơn nên Mina không bàn cãi với bạn được, đành ráng dựa cột mà nghe vậy.
@Vuhoaiduc, Mina không cãi với anh về thông tư, mà em cứ tưởng là trong thông tư này bảo là hãy hạch toán qua tài khoản trung gian.
Cám ơn anh.
Thân
 
Sửa lần cuối:
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
Như vậy ở bài viết này có 2 vấn đề

Vấn đề thứ nhất là việc có kê khai thuế GTGT hàng NK, thuế NK ngay tháng mở tờ khải nhập khẩu hay không? hạch toán như thế nào? thể hiện trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng ra sao?

Vấn đề này ta đã thảo luận nhiều rồi, đến nay vẫn chưa có gì mới. Bây giờ vẫn chưa biết ai đúng ai sai, làm thế nào là đúng nguyên tắc, đúng chuẩn mực, thông tư, hay hướng dẫn của cơ quan thuế. Tuy nhiên không phải lo các bạn ạ, mọi việc ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, sai sót gì thì vẫn giải trình được

Vấn đề thứ hai ở đây mới là quan trọng, xin trích dẫn bài viết của anh VuHoaiDuc như sau:
VuHoaiDuc nói:
Trích TT 127/2004/TT-BTC:
"3. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu”
- Mã số [16] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị của HHDV nhập khẩu trong kỳ (giá trị chưa có thuế GTGT), căn cứ theo chứng từ của hàng hoá nhập khẩu như hợp đồng nhập khẩu, hoá đơn của phía nước ngoài cung cấp...
- Mã số [17] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩutrong kỳ, căn cứ vào các chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu (như Biên lai thu thuế GTGT hàng nhập khẩu, Giấy nộp tiền vào Ngân sách...)
Ví dụ: Ngày 15/10/2004 cơ sở kinh doanh A mở tờ khai hàng nhập khẩu để nhập 1000 tấn nguyên liệu về để sản xuất với giá trị hàng nhập khẩu chưa có thuế GTGT là 10 tỷ đồng. Hàng hoá đã nhập về kho của Công ty trong tháng 10/2004. Số thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu cho lô hàng trên theo thông báo của Hải quan là 1 tỷ đồng, thời hạn nộp thuế cuối cùng là ngày 15/11/2004.
Ngày 15/11/2004 cơ sở kinh doanh đã nộp số thuế GTGT là 1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.
Với tình hình nhập khẩu hàng hoá và nộp thuế như trên thì cơ sở kinh doanh phải thực hiện việc kê khai thuế GTGT đầu vào như sau:
- Tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 10/2004: Cơ sở kinh doanh ghi tại mã số [16]giá trị của số nguyên liệu nhập khẩu là 10 tỷ đồng và không ghi số liệu tại mã số [17], do cơ sở kinh doanh chưa nộp thuế GTGT cho số nguyên vật liệu đã nhập khẩu.
- Tại kỳ kê khai thuế GTGT tháng 11/2004: Cơ sở kinh doanh ghisố thuế GTGT đã nộp là 1 tỷ đồng tại mã số [17] (Không ghi giá trị hàng hoá nhập khẩu đã ghi trên tờ khai thuế GTGT tháng 10/2004)."
Bây giờ ta giả sử doanh nghiệp trên chỉ nhập 1 lô hàng, trong tháng bán hết hàng theo đúng giá vốn. Vậy theo tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì thuế GTGT phải nộp là ...1 tỷ. Còn theo thông báo thu thuế của hải quan thì đến ngày 15/11 thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp cũng là ...1 tỷ. Như vậy các bạn hiểu vấn đề là gì rồi chứ?
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
53
Ai trong diễn đàn
vongphuc nói:
Như vậy ở bài viết này có 2 vấn đề

Vấn đề thứ nhất là việc có kê khai thuế GTGT hàng NK, thuế NK ngay tháng mở tờ khải nhập khẩu hay không? hạch toán như thế nào? thể hiện trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng ra sao?

Vấn đề này ta đã thảo luận nhiều rồi, đến nay vẫn chưa có gì mới. Bây giờ vẫn chưa biết ai đúng ai sai, làm thế nào là đúng nguyên tắc, đúng chuẩn mực, thông tư, hay hướng dẫn của cơ quan thuế. Tuy nhiên không phải lo các bạn ạ, mọi việc ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, sai sót gì thì vẫn giải trình được

Vấn đề thứ hai ở đây mới là quan trọng, xin trích dẫn bài viết của anh VuHoaiDuc như sau:"..."
Bây giờ ta giả sử doanh nghiệp trên chỉ nhập 1 lô hàng, trong tháng bán hết hàng theo đúng giá vốn. Vậy theo tờ khai thuế GTGT hàng tháng thì thuế GTGT phải nộp là ...1 tỷ. Còn theo thông báo thu thuế của hải quan thì đến ngày 15/11 thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp cũng là ...1 tỷ. Như vậy các bạn hiểu vấn đề là gì rồi chứ?

Tôi hiểu vấn đề mà bạn VongPhuc nói đến. Tuy nhiên, việc cân đối giữa Thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT đầu vào như thế nào trong kỳ kê khai thuế (tháng/năm)- để xác định số thuế phải nộp, và không bị trùng lặp- là vấn đề lớn mà Những người quản trị trong doanh nghiệp cần lưu tâm.

- Thứ 1: Tôi trích dẫn nguyên văn Thông tư 127/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. Việc hướng dẫn rõ ràng như vậy có rất nhiều lý do (trong quá khứ, những người làm về KTTC và thuế đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề này rồi).

- Thứ 2: Cứ tuân thủ theo đúng pháp luật thuế mà kê khai.
Mà căn cứ pháp lý để kê khai là gì???
Cái gốc của vấn đề nó nằm ở đây: Vì thuế GTGT nói chung là thuế gián thu - anh chứng minh thực tế anh nộp thuế thay- thì đương nhiên được khấu trừ. Có thế thôi.

Trước đây còn tranh cãi về việc có Biên lai thuế của Hải quan thì mới được khấu trừ, nhưng nay đã mở rộng hơn về phạm vi chứng từ để được hạch toán kê khai, để được khấu trừ (nhiều như thế nào thì tôi đã đề cập rồi).

Còn việc anh không tuân thủ pháp luật thuế về kê khai, anh ráng chịu thôi. Nói thêm: cán bộ thuế không để yên nếu anh chưa nộp thuế mà đã đòi được khấu trừ thuế ngay đâu!!! Có nhiều Doanh nghiệp đã vấp phải vấn đề phải nộp "trùng" như vậy rồi.
 
V

vongphuc

Excel Fans Club
11/8/04
300
5
18
Ha Noi
À vâng, cảm ơn anh VuHoaiDuc, như vậy là chúng ta đã có tiếng nói chung rồi đó. Như anh nói đúng là có nhiều doanh nghiệp mắc phải việc này, trên góc độ của người quản trị tài chính thì đúng là phải hết sức lưu tâm. Chỉ là vì tôi thấy trên diễn đàn mình nhiều bạn làm những công việc có liên quan trực tiếp mà không hiểu được bản chất của vấn đề, cũng như không nắm vững pháp luật thuế. Họ bị sai từ trong nhận thức do họ đã làm nhiều và quá quen rồi nên thường chắc chắn mình làm như vậy là đúng

Tôi hy vọng được học hỏi thêm nhiều từ anh, một lần nữa cảm ơn anh VuHoaiDuc về những bài viết của anh trong thời gian gần đây. Riêng về vấn đề đã nêu, khi nào có dịp ta lại gặp nhau sẽ mở rộng thảo luận chi tiết hơn nữa nhé. Tôi đoán chắc anh cũng đã vận dụng thành công rồi, tôi xin được lắng nghe anh chỉ giáo cho. Xin chân thành cảm ơn anh, và các bạn đã tham gia thảo luận này
 
A

AC3K

Cao cấp
27/6/05
679
6
18
HCM
MINA nói:
@AC3K, ngay tại thời điểm thông quan với tờ khai hải quan đã được tính thuế thì đối với Mina việc hạch tóan thuế GTGT hàng nhập khẩu và thuế thuế nhập khẩu đã được xác định. Còn phần thuế GTGT có được khấu trừ trong kỳ đó có được khấu trừ hay không thì dựa vào việc đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu này hay chưa?
Việc hạch tóan của Mina như vậy có sai nguyên tắc hay không? Ngay cả thời điểm chuyển giao niên độ (mina đã đề cập tại một thread nào đó không nhớ rõ), Mina vẫn còn số dư nợ 133, và đồng thời dư có trên 33312 thì Mina vẫn đưa lên tất cả các bảng biểu một cách bình thường.
Chắc có lẽ do Mina chưa có trình độ nhiều như bạn nên tạm thời phải làm theo nguyên tắc của kế toán và các thông tư hướng dẫn. Còn bạn được biết nhiều cái cao hơn nên Mina không bàn cãi với bạn được, đành ráng dựa cột mà nghe vậy.
@Vuhoaiduc, Mina không cãi với anh về thông tư, mà em cứ tưởng là trong thông tư này bảo là hãy hạch toán qua tài khoản trung gian.
Cám ơn anh.
Thân
Sao Mina nói móc thế, AC3K thì cũng chẳng có giỏi gì mà cũng chẳng hơn Mina bất cứ một điều gì, thậm chí là thua rất nhiều.

Nhưng tranh luận thì muốn đưa ra 1 vấn đề cụ thể hơn thôi. Cái hay và đúng của Mina thì AC3K phải ghi nhận thôi. Tuy nhiên có đôi lúc AC3K dùng từ làm người khác hiểu lầm, cái này thì phải ghi nhận và thành thật sorry.
 
T

thanhTam

Guest
20/12/05
97
0
0
hanoi
Theo như mình cty mình cũng đã nhập khẩu nhiều rồi mình thường xuyên hạch toán như sau : VuD như trong tháng11mình co nhập hàng về thì mình vẫn nhập số hàng đó vào kho còn số thuế thì sau 15 hoặc 20 ngày fải nộp VD la ngày5/12 mình nộp thuế thì số thuế đó mình se kê khai vào tháng 12 chú khong fải tháng truóc nhập hàng về thì mình fải nhập ngay số thuế đó đâu vì tiền thuế mình được phép kê khai trong vong ba tháng mà .
 
B

Biển Núi

Guest
28/11/05
52
0
0
tp.hcm
thanhTam nói:
Theo như mình cty mình cũng đã nhập khẩu nhiều rồi mình thường xuyên hạch toán như sau : VuD như trong tháng11mình co nhập hàng về thì mình vẫn nhập số hàng đó vào kho còn số thuế thì sau 15 hoặc 20 ngày fải nộp VD la ngày5/12 mình nộp thuế thì số thuế đó mình se kê khai vào tháng 12 chú khong fải tháng truóc nhập hàng về thì mình fải nhập ngay số thuế đó đâu vì tiền thuế mình được phép kê khai trong vong ba tháng mà .
Bạn Thànhtam ạ,
Bạn hạch toán như vậy về cơ quan thuế thì chẳng sao cả. Tuy nhiên để phản ánh tính trung thực của bao cáo tài chính. Thì trong niên độ trước bạn đã xác định và đủ căn cứ để bạn phải nộp thuế nhập khẩu và Thuế GTGT trước đó rồi bạn ạ. Do vậy bạn phải phán ánh số phải nộp này vào cùng kỳ phát sinh. Như cách làm của bạn đã vi phạm nhiều thứ trong kế toán Công nợ không thực tế...
Và ngay cả thuế thì bạn cũng đã sai vì trên bảng báo cáo tình hình nộp NSNN cũng đã k thể hiện. Trong khi nó đã phát sinh trong năm đó

Bạn đọc kỹ lại các bài trên nhé.
 
H

HuynhAnh

Guest
10/8/05
27
0
0
TPHCM
Theo qui định khi nộp thuế Vat hàng Nk mới được kê khai đầu vào .Nhưng khi nhập hàng vào mình kê khai đầu vào luôn ko biết có được ko ( tháng sau mới đóng thuế )
Mình có nghe nói là se bị phạt , nhưng ko biết mức phạt là như thế nào .Bạn nào biết chỉ mình vơí .Thanks
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
43
~S~
HuynhAnh nói:
Mình có nghe nói là se bị phạt , nhưng ko biết mức phạt là như thế nào .Bạn nào biết chỉ mình vơí .Thanks
Kê khai, xác định ko đúng căn cứ tính thuế theo quy định làm giảm số tiền thuế phải nộp==> phạt 1 đến 2 lần thuế trốn.

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế là thời điểm hòan thành việc kê khai số thuế phải nộp theo quy định.

Tuy nhiên theo mình, bạn nên làm CV giải trình và điều chỉnh trong tháng sau với lý do: kê khai nhầm.:biggrin: để tránh bị phạt.
 
D

Dohuyentrang

Guest
16/1/06
22
0
0
40
Ha Noi
Thue nhap khau

cho em hỏi anh chị mọt chút nhé.Cty em co nhap khẩu một số máy móc thiết bị,từ tháng 11 và em đã nộp thuế từ tháng 11.Nhưng đến tháng 12 em mới khấu trừ thuế.Theo Anh Chị em nên định khoản ntn.Em có phải kê khai tư tháng 11 không, hay là em kê khai vào tháng 12 cos dược không a. Em nhờ các Anh Chị chỉ bảo dùm em cách định khoản với.

Em xin chân thành cảm ơn !
 
Hồ Lan

Hồ Lan

Cao cấp
21/10/05
659
4
18
51
Q8, tpHCM
Em nên kê khai T11.
Còn việc khấu trừ là sao, chị không hiểu ý em nói. Em có thể nói rõ hơn không? Có phải tháng 12 em mới làm thủ tục hoàn thuế không?
 
D

Dohuyentrang

Guest
16/1/06
22
0
0
40
Ha Noi
Em cảm ơn chị nhé!

Nhưng mà em quên mất chưa kê khai vào tháng 11.Đến tháng 12 em mới kê khai để khấu trừ thuế mà. Vì đó là hàng NK không phải đóng thuế NK m,à chỉ phải đóng thuế GTGT.
CHị hãy chỉ bảo cho em biết em nên định khoản thế nào là hợp lý nhất.
Trong tháng 12 em đã nộp tờ khai và kê khai hàng hoá đó vào tháng 12 rồi(hàng hoá từ tháng 11 ).
Em nhờ các Anh CHị chỉ bảo cho em. Để em sớm lam báo cáo tài chính

Ẹm xin chân thành cảm ơn!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA